Uitnodiging Transavia cao infosessies

13 juni 2023

Graag nodigen wij onze leden uit voor de Transavia cao infosessies.

De VNC heeft jullie gisteren laten weten dat er een principeakkoord is bereikt met Transavia. Het cabine cao akkoord zal op korte termijn aan jullie toegestuurd worden.

Principeakkoord 2023 – 2024
In dit akkoord zijn als uitkomst van een diepgaand en langdurig cao overleg veel positieve stappen gezet voor het Transavia cabinepersoneel. In het principeakkoord valt zoals gebruikelijk niet te lezen welke van de door Transavia geopperde onderwerpen door het sectiebestuur – over bijvoorbeeld de verschraling van de barboxprovisie en vroeg- laatprofielen met de daaraan gekoppelde kortere rusten tussen de vluchten in – zijn tegengehouden. Tijdens de cao infosessies praten we jullie hierover vanzelfsprekend ook bij.

Extra eenmalige uitkering
Naast de gemaakte afspraken in het principeakkoord hebben we met Transavia, buiten het cao overleg om, een extra afspraak gemaakt over de tijdens corona geleverde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage zoals we in het crisis-cao protocol 2020 – 2022 hebben afgesproken. Het cabinepersoneel heeft destijds als gevolg van die afspraken op individueel niveau een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage geleverd in de vorm van een nullijn, eventueel een tredepauze en in sommige gevallen door het inleveren van (een gedeelte van) de eindejaarsuitkering 2021. Als blijk van waardering voor de door jullie geleverde bijdrage is met Transavia een afspraak gemaakt over een extra eenmalige uitkering m.b.t. die geleverde bijdrage. Deze afspraak lichten we ook graag tijdens de infosessies toe en daar kan vervolgens ook over gestemd worden vanaf het moment dat de digitale cao stemming opengaat.

Digitale infosessies
Om het principeakkoord aan zoveel mogelijk leden toe te lichten, staan er vijf cao infosessies gepland, te weten:

Maandag 19 juni van 14:30 uur tot 16:00 uur
Donderdag 22 juni van 14:30 uur tot 16:00 uur
Dinsdag 27 juni van 14:30 uur tot 16:00 uur
Vrijdag 30 juni van 11:00 uur tot 12:30 uur
Maandag 3 juli van 11:00 uur tot 12:30 uur

De agenda voor de infosessie is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Bespreken afspraken eenmalige uitkering i.v.m. arbeidsvoorwaardelijke bijdrage cabine
4. Bespreken cao proces en principeakkoord Transavia cabine 2023 – 2024
5. Uitleg digitale stemming
6. Rondvraag
7. Sluiting

Wij vernemen graag vooraf jullie vragen en opmerkingen via het free-format gedeelte dat te vinden is op het aanmeldformulier. We stellen het zeer op prijs als jullie één van de vergaderingen kunnen bijwonen aangezien dat de manier is om goed op de hoogte te worden gesteld van het hoe en waarom van het principeakkoord.

Aanmelden kan via deze link onder vermelding van je voorkeursdatum. Je ontvangt ongeveer twee dagen voor de gekozen vergadering de link om in te loggen voor de cao infosessies.

Op dinsdag 27 juni 16:00 uur start de mogelijkheid om digitaal te stemmen over beide onderwerpen. De stemronde zal op maandag 3 juli 16:00 uur worden gesloten.

Op dinsdag 4 juli zal in de middag de uitslag van de stemming over de cao en de extra eenmalige uitkering bekend worden gemaakt.

We kijken ernaar uit om jullie online te zien en uitvoerig te spreken!

Lauren Klaassen & Antonie Kloots
Transavia sectiebestuur