Uitbetaling KLM winstdelingsregeling in april

11 maart 2024

Binnenkort maakt KLM het percentage van de winstdelingsregeling (WDR) voor KLM en KLC personeel bekend. Houd hiervoor het KLM nieuws in het oog. De WDR zal dan in april op je rekening worden gestort.

De WDR is een cao-afspraak waarbij het personeel bij een positief bedrijfsresultaat meegeniet van de goede resultaten. De berekening van je winstdelingsuitkering is gebaseerd op je daadwerkelijk (bruto) ontvangen maandsalarissen, ziekengeld of suppletie van het voorgaande jaar (zoals beschreven in bijlage 7 van je cao). De verwachting is dat de WDR dit jaar lager zal uitpakken dan in 2023. Dit komt omdat de winstdelingsuitkering gebaseerd is op het Current Operating Income (COI) en volgens het cao-protocol 2023-2025 moeten er nog enkele correcties worden toegepast op deze COI.

Een korte uitleg: de WDR wordt vastgesteld aan de hand van een verdeelsleutel tussen de omzet en COI. De omzet is simpelweg alles wat het bedrijf verdient door de verkoop van producten/diensten voordat kosten zoals belastingen, uitgaven en andere operationele kosten worden afgetrokken. COI is een berekening waarbij de operationele kosten worden afgetrokken van de operationele opbrengsten. Met andere woorden, COI vertegenwoordigt de winst die een bedrijf genereert uit zijn kernactiviteiten, exclusief rente, belastingen, afschrijvingen en andere niet-operationele uitgaven.

Even een aandachtspunt: voor sommige collega’s kan dit financiële extraatje wat minder positieve gevolgen hebben. Het kan van invloed zijn op uitkeringen, alimentatie, schuldsanering of leiden tot een hogere belastingschaal. Als je hierover vragen hebt, kun je terecht bij KLM HR of bij de VNC.

KLM en KLC bestuurders

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.