Tussentijdse opkomst stemming easyJet prinicipe-akkoord: 49% heeft gestemd

1 juni 2023

Inmiddels heeft 49% van de easyJet leden gestemd over het cao-principeakkoord, waarvoor dank voor de moeite! De stemming sluit op maandag 5 juni om 16.00 uur. De uitslag zullen wij dezelfde dag rond 17.00 uur delen.

Meld je aan voor de infosessies!
De infosessies vinden plaats tijdens het stemproces. De infosessies worden goed bezocht en wij adviseren al onze leden om deel te nemen aan een infosessie en een geïnformeerd besluit te nemen alvorens hun stem uit te brengen. Je kunt aansluiten bij een infosessie op de volgende data:
Vrijdag 2 juni: 10.00 – 11.00 uur
Maandag 5 juni: 11.00 – 12.00 uur
Locatie: VNC kantoor – Stationsplein 406 – Schiphol Oost en online

Aanmelden voor de infosessies kan via deze link.
Wij zien en spreken jullie graag tijdens de infosessies: samen sterk voor en door jou!

Farah van Keeken en Dino Brunst
VNC easyJet sectiebestuurders

English version

Turnout vote easyJet tentative CLA: 49% have casted their vote!
As of today 49% of easyJet members have voted on the tentative CLA. Thank you for your effort! The vote closes on Monday, June 5 at 16:00. We will share the results around 17.00 the same day.

Sign up for the info sessions!
The info sessions will take place during the voting process. The info sessions are well attended and we recommend that all our members attend an info session and make an informed decision before casting their vote. You can sign up for an info session on the following dates:
Friday, June 2: 10.00 – 11.00
Monday, June 5: 11:00 – 12:00
Location: VNC office – Stationsplein 406 – Schiphol East and online

You can register for the info sessions via this link.
We look forward to seeing and talking to you during the info sessions: strong together for and with you!

Farah van Keeken and Dino Brunst
VNC easyJet board members