Transitieplan nieuwe KLC/KLM pensioenregeling

10 juni 2024

Leestijd 2,5 minuut

Sinds 1 juli 2023 is de nieuwe Pensioenwet van kracht. Door de invoering van die wet verandert er veel voor alle pensioenfondsen en -deelnemers in Nederland. Het doel van het nieuwe stelsel is onder meer dat er minder verschillen tussen generaties ontstaan en dat het beter aansluit bij de huidige arbeidsmarkt en economische ontwikkelingen.
De afgelopen jaren heeft de VNC met alle betrokken partijen hard gewerkt om de nieuwe pensioenregeling voor KLC/KLM cabinepersoneel goed vorm te geven. Dit heeft geleid tot een transitieplan voor een soepele overgang naar het nieuwe stelsel, dat vanaf 1 januari 2026 in zal gaan. Een uitgebreide samenvatting van het transitieplan lees je hier.

Bij alle afspraken, of ze nu veranderen of gelijk blijven, houden we rekening met ieders belangen. Dit is ook een vereiste in de nieuwe wet en De Nederlandsche Bank (DNB) – toezichthouder op pensioenfondsen in Nederland – zal onder andere hierop toetsen. De nadruk ligt daarbij op het op z’n minst gelijk blijven van de ingegane pensioenuitkeringen en passende compensatie voor eventuele negatieve veranderingen in de toekomstige pensioenopbouw. Graag nemen we jullie mee in de belangrijkste punten.

Belangrijkste wijzigingen
De huidige middelloon- en eindloonregelingen bij KLM en KLC worden vervangen door een solidaire premieregeling. Net als in de huidige regeling leggen zowel de werknemer als de werkgever maandelijks premie in, die door het pensioenfonds wordt belegd. De hoogte van het pensioen kan variabel zijn en hangt onder andere af van de beleggingsresultaten. Bij eventuele dalingen van de pensioenuitkering is er een solidariteitsreserve om dit (grotendeels) op te vangen.
De zogeheten NAP-regeling (Netto Aanvullend Pensioen, bedoeld om eerder met pensioen te kunnen gaan of een hoger pensioen te realiseren) is in deze vorm niet meer toegestaan in het nieuwe stelsel; hier zal een nieuwe bijspaarregeling voor in de plaats komen. Partijen zijn hierover nog in overleg met onder andere het Ministerie van Financiën, zodra hierover meer bekend wordt, zullen we jullie uiteraard direct informeren.

Compensatie
Een belangrijk onderwerp is de compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek*, dit was voor de VNC een noodzakelijk punt. Uit de doorrekeningen van de nieuwe regeling blijkt dat iedere groep erop vooruitgaat, uitgaande van de gemiddelde scenario’s. Er zijn echter leeftijdsgroepen die er minder op vooruit gaan dan andere. Dit komt voornamelijk door het afschaffen van de doorsneesystematiek. Om ook deze groepen een goede start in de nieuwe pensioenregeling te geven, is er een compensatie afgesproken.

*In de doorsneesystematiek bouw je naarmate je ouder wordt steeds meer pensioen op. Iedereen betaalt hieraan mee. Echter jongeren betalen relatief meer premie in vergelijking tot oudere werknemers. Door deze systematiek plotseling af te schaffen, lopen werknemers binnen een bepaalde leeftijdsgroep dus een deel van de opbouw mis. Dat effect wilde de VNC gecompenseerd zien.

Wat blijft hetzelfde?
Een aantal zaken wijzigen niet, zoals bijvoorbeeld:

  • De premie blijft 36,3% van de pensioengrondslag, waarvan de werkgever 35,1% en de werknemer 1,2% betaalt
  • De pensioen(richt)leeftijd van 60 blijft gehandhaafd, waarbij de vrijwillige keuze blijft om langer door te werken (‘doorvliegen’), tot maximaal de AOW-leeftijd.

Hoe gaat het verder?
Het transitieplan zal ter stemming worden voorgelegd aan alle leden van de diverse bonden. Bij de VNC gaat dat als volgt:
KLC-leden ontvangen op 17 juni een persoonlijke stemlink om hun mening over het transitieplan te geven. Dit kan tot 1 juli 17:00 uur.
Voor KLM-leden geldt dat de door hen gekozen Ledenraadsleden hier op 4 juli over zullen stemmen. De Ledenraad is in de afgelopen maanden goed geïnformeerd door de pensioenexperts van de VNC, die tijdens de raadsvergaderingen presentaties gaven en vragen beantwoordden.
Als KLM-lid kan je zoals gebruikelijk de Ledenraad bijwonen als toehoorder, aanmelden doe je via bestuur.ledenraad@vnconline.nl.

Meer weten?
Het volledige transitieplan lees je hier.
De komende tijd is via de website van het pensioenfonds nog meer informatie te vinden, ook over de individuele impact van de nieuwe pensioenregeling. Voor algemene informatie kun je terecht op de website van de overheid.

Uiteraard houden wij jullie ook op de hoogte van belangrijke resultaten en wijzigingen. Heb je vragen, dan helpen we je graag verder: mail secretariaat@vnconline.nl of bel ons gerust op 020-5020480.

KLC/ KLM Sectiebestuur