Transavia petitie-aanbieding in aantocht

15 mei 2023

Wij hadden het voornemen om de Transavia cabine petitie, die vorige week succesvol is afgesloten met ruim 900 handtekeningen, direct aan de Transavia directie aan te bieden. Door onder meer diverse volle agenda’s en/of vakanties wordt dit op een later moment gedaan.

Met de betrokken collega’s plannen we een ‘petitie-moment’ en zullen we jullie hier uiteraard over informeren.

Waardering
De stelling, zoals in de petitie verwoord, is dat Transavia cabinepersoneel recht heeft op een cao met waardering voor het intense cabinewerk, dat trots en gemotiveerd wordt uitgeoefend. We zijn verheugd dat dit door ruim 900 handtekeningen is onderschreven en bedanken iedereen die dit statement heeft ondersteund!

Meer verbeteringen
Wij zullen namens de honderden ondertekenaars ook een mondelinge toelichting geven bij de petitie-aanbieding aan de directie. Hierin zullen we Transavia blijven wijzen op haar verantwoordelijkheid om in het cao-overleg meer verbeteringen op inkomen, pensioen en duties te verwezenlijken. Het is in ieders belang om een goede cao af te sluiten, die door het cabinepersoneel zo breed mogelijk wordt gedragen, voordat het drukke zomerseizoen van start gaat.

We houden jullie op de hoogte.

Lauren Klaassen en Antonie Kloots
Transavia sectiebestuur