Ondernemingsraad

De VNC-fractie in de Ondernemingsraad
Namens de VNC zijn Annelie Muis, Ricardo van Rattingen en Jacques Vleeming de OR vertegenwoordigers. De commissie Dienst Cabine houdt zich bezig met alle cabinezaken als naleving van de Cao, tewerkstelling en ad hoc activiteiten. Sinds mei 2015 is de verkiezingstermijn van OR leden 3 jaar.

  • Annelie Muis
  • Ricardo van Rattingen
  • Jacques Vleeming