Transavia Cabineverslag september

29 september 2023

Leestijd: 3 minuten

Fit For Your Future Budget
Vanaf 1 januari 2023 heeft Transavia cabinepersoneel de mogelijkheid om gebruik te maken van een budget voor Fit For Your Future (FFYF), zoals vastgelegd in de cao 2022-2023.Op jaarbasis bedraagt het te besteden budget 700 euro bruto bij een fulltime contract. Deeltijders hebben naar rato het bedrag tot hun beschikking, net zoals de collega’s die dit jaar een seizoencontract hebben. Afhankelijk van het aantal contractmaanden hebben zij een afgeleid budget op de portal staan.

Transavia heeft in januari 2023 uitgebreid gecommuniceerd over FFYF en veel collega’s hebben hier al gebruik van gemaakt. Nu we richting het vierde kwartaal gaan, willen we jullie graag herinneren gebruik te maken van het budget. Er zijn talrijke opties mogelijk waaraan je dit budget kunt uitgeven. Collega’s met een vast contract of aansluitend contract hebben de mogelijkheid om het budget van 2023 één of twee jaar op te sparen, afhankelijk van hun bestedingskeuze. We verwijzen graag naar de informatie op T-net over hoe het budget kan worden benut.

Groei FTE voor zomerseizoen 2024
In 2024 zal het aantal voltijds equivalenten (FTE) voor cabinepersoneel naar verwachting met ongeveer 100 FTE toenemen ten opzichte van 2023. Deze groei is onder andere nodig voor de grotere toestellen waar Transavia deels mee zal gaan vliegen. De verwachting is dat in het hoogseizoen zeven Airbus A-320 vliegtuigen operabel zullen zijn. Transavia overdenkt ook om een extra kleine FTE-buffer toe te gaan passen van 1% om onregelmatigheden beter op te kunnen vangen.

Communicatie vanuit Tracking & Control
We ontvangen steeds vaker signalen dat de communicatie vanuit Tracking & Control naar cabinepersoneel grimmiger wordt. De meldingen hebben vaak betrekking op zeer zakelijke mededelingen, zoals wijzigingen en oproepen uit stand-by enzovoort.  Er blijkt soms geen tijd voor het hoe en waarom, of voor een extra vraag van de cabinemedewerker. We hebben tijdens het afgelopen Regulier Overleg aangeven dat de omgangsvormen tussen deze afdeling en crew naar een hoger niveau moeten. Tegenwoordig kennen veel cabinecollega’s de Tracking & Control medewerkers nauwelijks of zelfs helemaal niet. Dit gebrek aan bekendheid is misschien een valkuil voor een minder collegiale omgang met cabinepersoneel. Transavia heeft aangegeven dat ze van plan zijn dit probleem aan te kaarten bij de relevante afdeling. De VNC gaat ervan uit dat dit zal leiden tot een afname van de meldingen.

Purser promotie voor Piek-dallers?
Collega’s slaan met toenemende regelmaat het Transavia aanbod voor een vast-vast contract af. Zij prefereren hun vaste piekdal-contract dat varieert met jaarlijks een periode van ongeveer 4 tot 6 weken vrij van werk. Veel collega’s met een dergelijk contract hebben interesse om de Pursercursus (SCCT) te volgen. Helaas vereisen de huidige afspraken dat men een vast-vast contract moet hebben om in aanmerking te komen voor promotie tot purser. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk.
De VNC heeft Transavia gevraagd eens na te denken om mee te bewegen met de wensen van de jongere generatie.

Transavia heeft aangegeven dat ze de vraag van de VNC interessant vinden vanwege de wens om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Vooralsnog wordt ons idee ter overweging meegenomen. Transavia wil de mogelijkheid uitwerken maar kijkt ook naar eventueel ongunstige bijeffecten. Een mogelijke negatieve impact zou kunnen zijn dat een bepaalde groep binnen het huidige purserbestand met een vast-vast contract ook interesse kan tonen in de dalperiode als optie. Het is echter essentieel voor Transavia om de productieplanning in de winterperiode, wanneer de dalperiode plaatsvindt, goed te kunnen invullen. Het is vanzelfsprekend dat te weinig pursers in de winterperiode problemen kunnen veroorzaken voor de productie.

Einde zomer, start winter
Het drukke zomerseizoen loopt ten einde en het winterseizoen staat voor de deur. Dit betekent dat collega’s met seizoen contracten tijdelijk uitstromen gedurende de rustigere maanden. Stagiaires zijn inmiddels uitgestroomd en gedurende de komende vijf maanden zijn lay-overs in Tel-Aviv en Hurghada een vast onderdeel van de planning. Daarnaast begint de instroom van nieuwe ini-collega’s – vroeger dan ooit – al in december. Een hoop nieuwe ontwikkelingen voor het vijf maanden durende winterseizoen!

De VNC ondersteunt je tijdens deze winterperiode zoals altijd bij kleine en grote problemen. Naast de verstoringen die het winterweer met zich meebrengt en die het cabinepersoneel treft, zijn we als VNC ook nieuwsgierig naar de resultaten van het ouderenbeleid. Voldoet het aan de bescherming die we voor ogen hadden? Bevallen de lay-overs op Tel-Aviv en Hurghada? Blijf ons alsjeblieft op de hoogte houden: aarzel niet om ons een e-mail te sturen of een kort berichtje te sturen via WhatsApp (06-21616702). Ook als je positieve ervaringen hebt gehad als gevolg van de recente cao-wijzigingen.

Lauren Klaassen & Antonie Kloots
Transavia Sectiebestuur