Transavia cabineverslag oktober

27 oktober 2023

Uitfasering purser 
Een officieel overleg is niet altijd nodig om meningsverschillen tussen de werkgever en de VNC op te lossen. Hoewel het onderwerp tijdens officiële besprekingen werd aangestipt, is er geruime tijd weinig vooruitgang geboekt rondom ‘de kwestie drie of vier strepen’ voor de pursers, en werd er voornamelijk informeel over gesproken. 

Transavia dacht lange tijd aan een maximum van drie strepen als logische stap van ca2 naar purser. Wanneer de drie strepen van de Boeing purser in de toekomst geleidelijk verdwijnen – aangezien alle pursers uiteindelijk purser Airbus worden – leek het voor sommigen vreemd dat een tweebander in één keer de promotiestap maakt naar vierbander.

De VNC is echter altijd van mening geweest dat een leidinggevende op een vliegtuigtype zoals de A321-neo met 232 stoelen, over vier strepen dient te beschikken. Hiervoor keken we ook terug naar de periode waarin we eerder met een groter toestel opereerden bij Transavia. Op zich is dat geen vreemde stap, omdat we dit fenomeen ook bij KLM kennen. Op grotere toestellen hoort een purser te staan met vier strepen, daar zijn we het met de werkgever over eens. Transavia stelt voor om de eerste drie strepen op de ‘cabine wing’ in blauw weer te geven en de vierde in het groen. Transavia zal een proefversie maken en test ook een wing met vier blauwe strepen. De VNC bekijkt dit met Transavia en is ervan overtuigd samen de beste keuze te maken. 

Recht op compensatie VE
Wij wijzen jullie er graag op dat je 5 VE krijgt als er voor de tweede keer binnen hetzelfde kalenderjaar weer recurrent op je schema verschijnt. Per jaar ontvangt iedere cabinemedewerker per januari 3 VE. 1 VE voor het how-do-you-do (HDYD) gesprek en 2 VE voor de Flight Safety thuisstudie. Voor collega’s die in oktober, november en december van hetzelfde jaar weer recurrent op schema hebben staan, wordt de totale optelling 5 verlofdagen vanwege het tweemaal voltooien van de Flight Safety cursus tussen 1 januari en 31 december.

Tijdelijk afscheid van onze seizoenscollega’s
Eind oktober en gedurende november nemen we tijdelijk afscheid van een groep seizoenscollega’s. Veel van deze collega’s zijn aan het begin van hun Transavia carrière VNC-lid geworden en we hebben via mail, telefoon of Whatsapp contact gehad. We zijn blij dat ook deze nieuwe leden ons veelvuldig hebben gevonden en dat we hen hebben kunnen bijstaan bij alle zaken waarover zij vragen hadden. We zien jullie graag weer terug in het nieuwe jaar! Vergeet niet dat we in de tussenliggende periode voor jullie ook altijd bereikbaar blijven. Als je vragen hebt, kun je ons een bericht sturen op ons WhatsApp-nummer (06-21616702) en we zullen je dan telefonisch benaderen. 

Commissiedebat luchtvaart Tweede Kamer
Een flink aantal VNC-cabineleden heeft afgelopen week het commissiedebat luchtvaart in de Tweede Kamer bijgewoond. Het Transavia groen, het KLM – KLC blauw en het oranje van easyJet ontging de Kamerleden van de verschillende politieke partijen niet. Volksvertegenwoordigers noemden regelmatig ons belang en bedankten ons voor onze inzet bij het behoud van banen. Na het debat bestond de mogelijkheid om persoonlijk met enkele debaters te spreken, waardoor we opnieuw de aandacht konden vestigen op het grote belang van onze werkgelegenheid nu en in de toekomst. Niettemin blijven er grote zorgen over de door de overheid voorgenomen krimp van Schiphol.

Daarom blijft de VNC samen met onze werkgevers (de diverse luchtvaartmaatschappijen) de plannen promoten om duurzamer te opereren met stillere en zuinigere vliegtuigen, maar zonder verlies aan banen.  

Verwarring over HID-instroom 2024
De VNC ontving meerdere berichten over stagiairs van dit seizoen die al in februari-maart 2024 zouden instormen als HID, terwijl de eerste seizoeners van dit jaar als HID pas in april 2024 zouden mogen beginnen. We hebben dit uitgezocht en er bleek op het gebied van instroom onduidelijkheid te zijn over de verschillen per base. Op de bases Eindhoven en Rotterdam begint de productie waarschijnlijk rond april 2024 weer aan te trekken. Op Amsterdam gebeurt dat eerder waardoor Amsterdam-based collega’s vroeger instromen.
De ini-collega’s van 2023 hebben senioriteitsnummers en krijgen daarom voorrang boven de stagiairs van 2023, omdat deze laatste dit jaar nog geen senioriteitsnummer hebben. 

Opschorting Tel-Aviv stops 
De lay-overs op Tel-Aviv konden niet van start gaan door de afschuwelijke situatie die nu in het Midden-Oosten heerst. Iedereen hoopt dat er voor de tragedie snel een oplossing zal komen, al is er ondertussen al heel veel leed onomkeerbaar. We leven intens mee met alle mensen in deze regio. 

VNC-ledenwervingsactie loopt tot 15 december 2023
De VNC heeft deze maand een aantrekkelijke ledenwervingsactie voor leden en niet-leden geïntroduceerd. Bij het aanbrengen van een nieuw VNC-lid, krijg jij een cadeaubon ter waarde van €50,-. Nieuwe leden hebben zoals altijd de keuze tussen 3 maanden gratis lidmaatschap of de €50,- cadeaubon. Aanmelden kan heel eenvoudig via de QR code of via ons web. Je vindt daar ook meer informatie over deze mooie actie! 

Lauren Klaassen & Antonie Kloots
Transavia sectiebestuur