Transavia cabineverslag maart

28 maart 2024

Doe mee in Den Haag!

Sluit je aan bij de leden die zich al hebben aangemeld en ga samen met ons naar Den Haag op 10 april voor het Luchtvaartdebat in de Tweede Kamer. Het is cruciaal dat de politiek een duidelijk beeld krijgt van het Transavia-personeel dat risico loopt bij een nachtsluiting van Schiphol. Wacht niet af, meld je nu hier aan om in uniform deel te nemen.

Na aanmelding ontvang je van Transavia verdere details over het debat, dat openbaar is voor iedereen. Het vindt plaats op woensdag 10 april van 13.00 tot 18.00 uur in de Tweede Kamer in Den Haag. Transavia zal proberen om aangemelde cabinecollega’s die dag vrij te roosteren of te compenseren voor hun aanwezigheid.

Laat je stem horen en bescherm je baan!

Snakkend naar roosterverbeteringen
Het Transavia sectiebestuur ontvangt wekelijks meldingen van leden die knelpunten en onmogelijkheden constateren m.b.t. de roosters. In het algemeen betreft het ontbreken van invloed op het eigen rooster. Als VNC hebben wij Transavia erop gewezen hier meer aandacht aan te schenken. De werkgever heeft aan de VNC laten weten dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan roosterhervormingen voor de toekomst. Echter, het is momenteel niet mogelijk om deze verbeteringen op korte termijn te realiseren. Meer invloed in de schema’s invoeren zal pas in 2025 en in een enkel geval begin 2026 zichtbaar worden. Vooral op het gebied van zichtbaarheid gaat Transavia onderzoeken of er meer informatie over op handen zijnde roosterverbeteringen op tnet geplaatst kan worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat het cabinepersoneel gemotiveerder zal zijn zodra ze op de hoogte zijn van de positieve ontwikkelingen die eraan komen.

Gegarandeerde Verzoeken
De meldingen over dit onderwerp blijven nog steeds binnenkomen. Vooral de aanvragen rondom het burgerman weekend staan onder druk. Volgend jaar zal Transavia een extra inspanning verrichten om de GV’s vaker te kunnen goedkeuren. In de tussentijd vragen we Transavia om meer transparantie door vooraf informatie te verstrekken over de beschikbare ruimte voor GV’s, zodat men van tevoren de kansen voor honorering beter kan inschatten. Hetzelfde geldt ook voor het aanvragen van ‘gewone’ VT-blokken. Meer transparantie is welkom en perspectief is hierin het keyword.

Naheffing vliegtaks
Passagiers hebben een mail van Transavia ontvangen over een openstaand vliegtaks bedrag, dat door de passagiers nog betaald moet worden voordat zij met ons kunnen reizen. Er kan zelfs niet online ingecheckt worden als het bedrag niet op tijd voldaan wordt.

Dit brengt het risico met zich mee van extra drukte op Schiphol, met mogelijk langere wachttijden bij de incheck- en servicebalies, wat weer kan leiden tot extra irritatie bij de passagiers. De mail komt volgens de VNC zo onsympathiek over dat cabinepersoneel daar extra last van zou kunnen ondervinden tijdens de vluchten. Wij betreuren dat de toon van de mail niet vriendelijker is opgesteld. We hebben Transavia nu gevraagd alert te zijn op eventueel ongewenst gedrag van passagiers. Dit gedrag zou al kunnen opvallen bij de incheck en daarom verwachten wij dat Transavia dit monitort.

Fairnessprincipe Ouderenbeleid
De laatste weken is het meerdere keren voorgekomen dat Transavia om verschillende redenen vluchten annuleerde en dat er voor de eigen operatie gebruik werd gemaakt van ingehuurde vliegtuigen van andere luchtvaartmaatschappijen. De collega’s van deze gecancelde vluchten kregen vervolgens een Stand-by als schemawijziging. Op deze vluchten waren ook collega’s van 55+ ingedeeld. Net als de andere bemanningsleden werden zij boventallig op standby gezet, maar met een verschil. Voor hen werd er in het rooster een extra vermelding toegevoegd met de tekst: “Vlucht wordt ingehuurd/zullen je standby asap opvullen i.v.m. ouderenbeleid”.

Deze vermelding en bijbehorende werkwijze verbazen de VNC sterk. Volgens ons worden oudere collega’s benadeeld in vergelijking met andere collega’s, terwijl Transavia het fairness principe hanteert. De collega’s van 55 jaar en ouder blijven vastzitten aan de maximale duties per roosterperiode, terwijl er boventallige Standby is gecreëerd. Ook een medewerker van 55+ dient hier gelijk behandeld te worden. Achteraf gezien is Transavia het hiermee eens en zij zal de werkwijze aanpassen.

Communicatie over startdatum deeltijd in blokken
Transavia is na aandringen van de VNC voornemens om in april te gaan communiceren over de keuzemogelijkheid in startdag voor deeltijd in blokken. Heb jij zelf de wens om je startdag niet langer op zondag in te laten gaan maar deze te willen wijzigen naar maandag, dinsdag of woensdag? Dat kun je binnenkort kenbaar maken bij Transavia. Misschien goed om daar nu alvast over na te denken zodat je je keuze snel na publicatie kenbaar kunt maken.

Lauren Klaassen & Antonie Kloots