Transavia cabineverslag februari

28 februari 2024

Leestijd: >3 minuten

Het is voor ons van belang dat onze leden goed geïnformeerd zijn wanneer ze op pad gaan. In dit verslag vind je een beknopte samenvatting van de huidige belangrijke punten bij de VNC en Transavia:

  • Drukte op de Transavia Servicedesk
  • Klachten over afwijzingen zomervakantie
  • Zorgen van cabinepersoneel voor vluchten naar Beiroet en Tel Aviv
  • Cao traject cabine nog niet van start
  • Uitvraag voor andere startdag deeltijd in blokken

Drukte op de Transavia Servicedesk
Vanaf begin deze maand is de drukte bij de Transavia Servicedesk enorm toegenomen. Het verbaast ons wel dat er in deze periode, die doorgaans toch enigszins rustig verloopt, al zoveel vragen en opmerkingen zijn over roosters en schemawijzigingen. De VNC is blij dat steeds meer leden ons benaderen en niet met hun vragen blijven zitten. Deze toename van vragen is mogelijk deels te danken aan onze oproep in het cabineverslag van januari om rechtstreeks contact met de VNC op te nemen via e-mail, in plaats van dat wij cao-overtredingen en andere kwesties via derden vernemen. Opvallend is ook dat onze nieuwe instromers veelvuldig contact met ons opnemen. Voor hen is het werk zo nieuw en spannend dat ze een heleboel vragen voor ons hebben. Wij zien dit als een positieve ontwikkeling.

Klachten over afwijzingen zomervakantie
Vanaf het moment dat de zomervakanties 2024 voor het cabinepersoneel zijn gepubliceerd, ontving de VNC veel klachten over de uitkomst van de aanvragen. Vaak werd de tweede vakantie in de zomerperiode afgewezen maar het kwam ook voor dat een enkele aanvraag werd afgewezen. In sommige gevallen (ons niet bekend hoeveel precies) was de code: prio 1 (verkregen vanwege een afwijzing in 2023)  niet voldoende  Het sectiebestuur wenst geen aannames te doen betreffende dit onderwerp. We zouden wel graag een zo duidelijk mogelijk beeld hebben of de afwijzingen van dit zomerseizoen talrijker zijn ten opzichte van andere jaren. Meldingen over teleurstellende uitkomsten zijn daarom welkom bij ons. Bij het komende reguliere overleg met Transavia zullen we informeren of er belangrijke informatie is die gedeeld moet worden met de VNC. Onze voornaamste vraag is of er meer afwijzingen zijn dan voorgaande jaren, en als dat het geval is, wat hiervan de oorzaak is.

Zorgen over Beiroet en Tel Aviv vluchten
We hebben regelmatig gesprekken met collega’s die zich zorgen maken over het krijgen van roostertoewijzingen voor vluchten naar Beiroet of Tel Aviv. Transavia heeft ons laten weten dat we in ieder geval tot eind juni geen productie naar Israël zullen hebben. Volgens de werkgever zijn de problemen niet te wijten aan onveiligheid, maar eerder aan uitdagingen met de haalbaarheid van de planning en een stagnatie in de vraag naar boekingen. KLM vliegt vanaf 1 april vanwege een verlaagd veiligheidsrisico weer op Tel Aviv. Vanaf begin deze maand heeft Transavia de productie met twee vluchten per week naar Beiroet hervat. KLM Security Services gaf vorige maand al aan dat de veiligheid om op Beiroet te vliegen was toegenomen. Meerdere airlines vliegen inmiddels weer op deze bestemming. Als VNC kunnen we ons voorstellen – en weten we – dat dit niet betekent dat iedereen in de Transavia cabine zich daar evenveel van overtuigd voelt. Als VNC zijn we op de hoogte van het feit dat Transavia, net als wijzelf, veel zorg besteedt aan collega’s die naar landen zoals Libanon en Israël moeten vliegen. Deze aandacht wordt gewaardeerd, vooral vanwege de extra passende benadering die voor sommige collega’s wordt gecreëerd.

Cao-traject cabine nog niet van start
Een aantal collega’s heeft bij de VNC al suggesties ingediend voor de komende cao-onderhandelingen. Deze informatie wordt zeer op prijs gesteld door het sectiebestuur. Het is begrijpelijk dat deze berichten binnenkomen, gezien de naderende einddatum van de huidige cao. We willen jullie laten weten dat binnenkort de gebruikelijke e-mail voor de cao Top-5 uitvraag in jullie inbox zal verschijnen. Dit maakt het gemakkelijker om jullie wensen aan ons kenbaar te maken. Het overleg zal hoogstwaarschijnlijk ergens in maart opgestart gaan worden. Transavia stelt ondertussen een nieuwe delegatie op voor de cao-onderhandelingen vanwege de wisselingen van een aantal delegatieleden. De cao Top-5 uitvraag kunnen jullie rond 11 maart verwachten.

Uitvraag voor andere startdag deeltijd in blokken
De invoering van een andere startdag voor cabinepersoneel dat in blokken werkt, staat al een tijdje op de agenda. Voor eenieder die nog niet van deze extra keuze op de hoogte is, leggen we het in het kort uit. Op dit moment heeft iedereen die in deeltijd werkt (bijvoorbeeld 50% of 75%) in blokken van hele weken, het schema van zondag 22:00 uur tot de zondag 22:00 uur erop. In de cao is vastgelegd dat de startdag ook individueel kan worden gekozen als maandag, dinsdag of woensdag om 22:00 uur. Echter, deze wijziging is nog niet doorgevoerd in de systemen. De VNC heeft erop aangedrongen om deze flexibiliteit in de startdag snel te implementeren. Zodra de wijziging een feit is, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen. Het sectiebestuur vindt het erg nuttig als geïnteresseerden zich hierover  melden. We zijn benieuwd hoeveel collega’s graag van deze verschuiving in de werkweken gebruik willen gaan maken.

Vragen of opmerkingen? Bel of mail ons gerust: we helpen je graag!

Lauren Klaassen en Antonie Kloots
Transavia Sectiebestuur

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.