Transavia cabineoverleg mei

31 mei 2024

Leestijd: 2,5 minuten 

Openheid over ziek zijn
Recentelijk hebben wij signalen ontvangen dat nieuwe collega’s bij Transavia soms terughoudend zijn om zich ziek te melden. Dit heeft zo nu en dan tot gevolg dat er zieke collega’s aan boord staan, wat kan leiden tot situaties met -1 crews. We hebben dit tijdens het Regulier Overleg aangekaart. Transavia is zich bewust van deze ‘trend’ en benadrukt dat angst voor vervelende gevolgen bij ziekmelding echt niet nodig zijn. Verzuim komt nu eenmaal voor en we hebben een veeleisende baan. Ook na het afronden van de ini zie je af en toe een tijdelijke terugslag in energie waaruit een ziekmelding kan voortkomen.  

Wij adviseren openheid naar je UC als je je zorgen maakt of het spannend vindt om je ziek te melden als (beginnende) collega. En uiteraard kun je ook altijd bij ons terecht voor een luisterend oor en eventueel advies.  

Crewmaaltijden Brussel
We hebben diverse klachten ontvangen over de kwantiteit en de kwaliteit van crewmaaltijden op vluchten vanuit Brussel en met name het ontbreken van ontbijt op de ochtendvluchten. Transavia heeft dit opgepakt met de cateraar in Brussel en zal naar aanleiding van onze melding nogmaals checken of er nu daadwerkelijk ontbijt voor crew bevoorraad wordt op de ochtendvluchten. 

Toewijzingen snipperdagen of VE op RTM base
Meerdere collega’s die vanuit de Rotterdam base vliegen, melden dat ze moeite hebben om aangevraagde VE’s ingewilligd te krijgen. Dit geldt vooral voor aanvragen in het reguliere weekend. Wij hebben dit tijdens het overleg gemeld, maar Transavia ziet dit niet terug in de grafieken die dagelijks geüpdatet worden. Mocht je zelf inzicht willen in het aantal toegekende en afgewezen VE’s, dan kan dat met behulp van de overzichten die te vinden zijn via deze link op T-net. 

Vragen over operatie
Transavia deelt regelmatig updates over de operatie en ook extra informatie via T-net en de driewekelijkse Q&A. Deze updates – maar ook verhalen op de route – kunnen tot nog meer vragen leiden, zeker in tijden dat de operatie te maken heeft met extra uitdagingen. Mocht je specifieke vragen hebben over de Transavia operatie, stuur ze dan naar de VNC via email: Sectiebestuur.transavia@vnconline.nl. 

Wij zullen deze vragen dan, desgewenst anoniem, doorzetten naar Transavia en de antwoorden met jullie delen.  

Roosterverzoeken
We begrijpen dat onze nieuwste collega’s soms wat moeite hebben met het verzoekensysteem. Het is natuurlijk in het begin even wennen, mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op met onze Servicedesk bij de VNC: Servicedesk.Transavia@vnconline.nl. Annelies zit op de dinsdagen klaar voor jullie roostervragen, maar de VNC is elke dag van de week bereikbaar via mail of WhatsApp, voor welke vraag dan ook. Aarzel niet en laat van je horen, we vinden het belangrijk dat ook onze nieuwe leden snel wegwijs worden bij Transavia en wel helpen je graag.   

Meer over Fairness
In eerder Nieuwsbrieven over dit onderwerp lag het accent op de fairness voor de 55+ medewerker. Maar naar onze mening zal het begrip fairness veel breder ingezet moeten worden, voor ál het cabinepersoneel. We blijven met Transavia in gesprek over dit onderwerp. De eerlijke verdeling van cabine-opdrachten in de planningsfase door de Optimizer wordt goed verwerkt. In iets rustigere tijden worden de vluchten in de planningsfase dus evenredig verspreid over CA’s en Pursers. Op het gebied van fairness valt er wat ons betreft echter nog veel te winnen in de Tracking & Control fase, met name op het gebeid van verstoringen. De VNC vindt meer inzicht en een eerlijke verdeling daarbij van groot belang. 

Cao-onderhandelingen
Inmiddels hebben er bij Transavia drie cao-onderhandelingsrondes voor het cabinepersoneel plaatsgevonden. De meest recente was op 28 mei en er staan nog twee onderhandelingssessies op de agenda: één op dinsdag 2 juli en de laatste op dinsdag 9 juli. Wij informeren jullie in aparte publicaties over de uitkomsten van de overleggen. Lees hier de laatste cao-nieuwsbrief. Zoals gebruikelijk worden er ook weer cao-ledenvergaderingen uitgeschreven, daarover ontvangen jullie binnenkort informatie. 

Nogmaals: heb je vragen, zorgen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag! 

Lauren Klaassen & Antonie Kloots
Transavia sectiebestuur VNC