Transavia cabineoverleg april

26 april 2024

Brainstormsessie cao voorstellen goed bezocht
De afgelopen weken konden alle VNC-leden hun wensen voor de volgende cao-periode indienen via het cao Top 5 formulier. Bedankt aan iedereen die dit heeft gedaan. Op dinsdag 23 april hielden we een infosessie over de cao-voorstellenbrief. Tijdens de sessie kreeg het sectiebestuur veel nieuwe suggesties voor de nabije toekomst, bovenop wat we al wisten. Het is duidelijk dat er veel vraag is naar verbeteringen in de cao.

Ziek in vakantieperiode
De VNC voert gesprekken met Transavia om meer duidelijkheid te krijgen over de regels voor cabinepersoneel dat ziek wordt tijdens hun vakantie. Niet elke UC gaat hier op dezelfde manier mee om. De duidelijkheid over wanneer werknemers recht hebben op teruggave van vakantiedagen moet dus verbeteren.  Als VNC verwachten we dat UC’s een zuivere aanpak hanteren bij verschillende soorten ziekmeldingen waarmee cabinepersoneel tijdens hun vakantie te maken kan krijgen. Transavia gaat met UC’s in gesprek over meer duidelijkheid en eenduidigheid zodat er één lijn getrokken kan worden.

Functionaliteit ‘lang en bewerkelijke vluchten-knop’ (LB)
Voor de huidige roosterperiode hebben 35 collega’s LB ingeschakeld maar geen enkele LB-vlucht op schema ingedeeld gekregen. Ook hebben 13 collega’s ‘nee’ aangegeven maar toch een LB-vlucht op schema gekregen in de huidige roosterperiode. We weten dat er bij een ‘nee’ maximaal 1 LB-vlucht in een roosterperiode van 28 dagen gegeven kan worden in de planning. Het is dan ook bijzonder dat het systeem 35 mensen heeft overgeslagen voor een LB-vlucht. De verdeling van de LB-vluchten is nagenoeg op niveau. De LB-knop functioneert wel, maar nog niet vlekkeloos. Transavia werkt op ons verzoek aan een verbetering voor de komende roosterperiode.

Vliegtuigen Aircraft On Ground
Het zit Transavia niet mee met de vloot. Er zijn al een tijdje een aantal vliegtuigen uit productie vanwege AOG. Er waren twee gevallen van bird strike en één blikseminslag in één week tijd. Bovendien wordt de vloot ouder, waardoor er vaker behoefte is aan onderdelen die niet altijd snel beschikbaar zijn. Dit leidt tot langere uitval van vliegtuigen. Daardoor ontstaan er wijzigingen en instabiliteit in de roosters. Ondanks dit alles zit er nog steeds veel ruimte in schema’s voor cabinepersoneel. De gevolgen voor crew zijn volgens Transavia minimaal. Mochten jullie dat anders ervaren, mail ons dan even.

Fairness
Over dit onderwerp heeft de VNC al meerdere keren geschreven. Het fairness principe blijft stevig op de agenda staan, omdat het naar onze mening nog steeds niet goed werkt. Transavia laat ons weten dat het onderwerp tijdens de planningsfase onder controle is, maar dat tijdens de uitvoering – met name het al dan niet oproepen uit standby of het toewijzen van een andere opdracht na een geannuleerde vlucht – een uitdaging vormt waarvoor de afdeling Control onvoldoende inzicht heeft.

We hebben Transavia om gegevens gevraagd om een beter beeld te krijgen, zodat we kunnen zorgen dat de fairness tijdens de uitvoering ook wordt gewaarborgd. We ontvangen klachten van collega’s dat zij veel vliegen vanuit een oproep standby terwijl andere collega’s tijdens hun standby-week niet of nauwelijks gebeld worden. De data van de komende maanden geeft ons hopelijk inzicht in deze onbalans.

Mogelijkheden bij oproep uit standby
Voor nieuwkomers voelen de stand-by regels nogal onwennig aan, waardoor ze het lastig vinden om te controleren of de oproep juist is. Mede vanwege veel klachten tijdens het vorige seizoen over verkeerde toepassing van deze regels vanuit Transavia, zetten we de belangrijkste kort op een rijtje:

• Als je op de dag zelf wordt opgeroepen vanuit standby voor een vlucht, moet je je uiterlijk aanmelden voor de vlucht op het tijdstip waarop je standby-dienst eindigt. De oproep mag pas plaatsvinden vanaf het begin van de standby-dienst.

• De regels rondom standby zijn totaal anders wanneer een dag van tevoren door Transavia een vlucht wordt doorgegeven, in feite vervalt dan de standby-dienst. De vroegste aanmeldtijd voor de vlucht is het moment van ingang van de standby. De laatste mogelijkheid om aan te melden is dan tot een uur na afloop van de standby. Eigenlijk is hier dan sprake van een schemawijziging die ervoor zorgt dat de standby-opdracht een dag van tevoren komt te vervallen.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact op met ons want we helpen je graag!

Lauren Klaassen en Antonie Kloots
Sectiebestuur Transavia

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.