Transavia achtergrond mei

21 mei 2023

Uit de nieuwsbrief van mei 2023

Kistwissels
Het is vrijwel bij iedereen bekend dat Transavia de laatste maanden te kampen heeft met veel verstoringen in de operatie. Deze verstoringen leiden voor een substantieel gedeelte tot kistwissels en de catering kon deze wijzigingen niet bijhouden. Hierdoor vertrok een korte vlucht soms met een veel te grote voorraad verse producten omdat het vliegtuig initieel een lange vlucht zou uitvoeren. Dit leidde tot veel waste. Beter te veel dan te weinig food-producten voor de passagiers, zou je denken. Andersom leidde dit helaas tot echte problemen: een lange vlucht uitvoeren met de magere voorraad (sandwiches, hot snacks) van een korte vlucht als gevolg van een kistwissel, zorgt bij passagiers voor een negatieve klantbeleving. Om van het ontbreken van de bestelde Thuisbezorgd maaltijden en crewmaaltijden voor de cockpit maar te zwijgen. Hierdoor neemt voor de crew de kans op een normale en prettige werkdag ook aanzienlijk af. De VNC heeft Transavia dringend verzocht hier actie op te ondernemen en de bevoorrading goed te monitoren.

Te vroege Stand-by oproep
In week 17, 18 en 19 heeft de VNC veel meldingen ontvangen over oproep vanuit Stand-by terwijl deze duty nog niet was ingegaan. Het betrof hierbij diverse oproepen die een kwartier tot zelfs anderhalf uur te vroeg door Transavia werden doorgebeld. Ook ontvangt het sectiebestuur meldingen dat cabinepersoneel geen sms ontvangt naar aanleiding van een schedule change. In dergelijke situaties kent het desbetreffende crewlid zijn/haar juiste schema niet. Transavia is door ons op de hoogte gesteld en beloofde scherp op deze verkeerde handelswijze te zullen gaan letten. Wij vragen jullie om bij twijfel over de gang van zaken rondom Stand-by duties dit aan ons te melden, de cao-regels dienen immers correct te worden uitgevoerd.

Onbenoemde roosterdagen
Sinds vorig jaar augustus/september staan er zogenaamde onbenoemde dagen in het rooster: de datum met bijbehorende informatie ontbreekt. Deze schema-leegtes blijken in de praktijk bij cabinepersoneel verwarring en tevens frustratie te veroorzaken wanneer er door Transavia toch nog een invulling voor deze onbenoemde dag komt. Een vervelende discussie tussen het crewlid en de Control medewerker is dan meer dan eens het gevolg. Cabinepersoneel ziet in het rooster immers geen indeling en maakt dan logischerwijs eigen afspraken bij het ontbreken van een opdracht. Het standpunt van de VNC is dat deze dagen na publicatie niet alsnog ingevuld kunnen worden. Onze voorlopige oplossing luidt dat in het schema de onbenoemde dagen benoemd gaan worden als een duidelijke NI, SB of een nieuwe code, waaruit opgemaakt kan worden dat men vrij van dienst heeft en vrij van dienst houdt.

Vluchtrapportage
Aangezien er geen free-format gedeelte bij het vluchtrapport (VR) in de MyFlights app zit, moet er tot nu toe apart gemaild worden naar Vluchtuitvoering voor meldingen die niet onder een specifiek kopje geplaatst kunnen worden. Tijdens het zes wekelijkse Regulier Overleg tussen de VNC en Transavia heeft het sectiebestuur verzocht de app te upgraden zodat crew de feedback in de app kan invoeren.

Stand-by Brussel
Voor de operatie vanaf de base in Brussel is de Stand-by stelling naar de mening van de VNC niet in orde. ’s Ochtends zit er crew Stand-by maar ontbreekt tegelijkertijd Stand-by crew voor de middag- en avondvluchten. Er wordt door Transavia ook vanuit Eindhoven rekening gehouden met uitval van crewleden van de Brussel-operatie. De Eindhoven Stand-by voor Brussel is echter vanwege de afstand Eindhoven-Brussel o.i. een slechte keuze, zeker wanneer door omstandigheden een crewlid op het laatste moment uitvalt. De VNC heeft Transavia verzocht om voor de middag een Stand-by stelling op Brussel in te richten.

Lauren Klaassen & Antonie Kloots