Transavia Achtergrond januari 2023

25 januari 2023

Gegarandeerde verzoeken
Donderdag 19 januari heeft Transavia gepubliceerd over de nieuwe regels met betrekking tot gegarandeerde verzoeken die per 1 maart 2023 in werking gaan. Na dit bericht ontplofte bij ons de mailbox over dit onderwerp; er leven veel vragen over de gegarandeerde verzoeken voor deeltijders. Deze groep collega’s heeft geen vaste dag vrij in het weekend, maar het aantal gegarandeerde verzoeken wordt volgens Transavia niet opgehoogd. De VNC vindt dit stuitend en we hebben het bedrijf dan ook laten weten zo spoedig mogelijk met hen hierover in contact te treden.   

Principeakkoord oproepkrachten
Na twee onderhandelingsmomenten met Transavia zijn we tot een principeakkoord gekomen over de oproepkrachten cao. Dit principeakkoord hebben we donderdag 19 januari in een live ledenvergadering via teams besproken en daarna is de stemlink naar onze leden verzonden. Maandag 23 januari is de stemlijn gesloten en met een kiesopkomst van 40% heeft de meerderheid vóór het akkoord gestemd. Daarmee is de cao voor de oproepkrachten aangenomen.
In het najaar van 2023 zullen wij met Transavia weer in overleg treden voor een nieuwe cao.  

Klachten aanvullen watertank op Eindhoven Airport
De laatste tijd ontvangen we meerdere klachten dat de watertank service op Eindhoven Airport niet goed wordt uitgevoerd. De watertank wordt regelmatig niet helemaal bijgevuld waardoor crew tijdens de vlucht zonder water komt te zitten.
Deze klacht zullen we in het aankomende Regulier Overleg met Transavia van maandag 30 januari naar voren brengen zodat dit meteen aangepakt kan worden.  

Verdeling Marokko vluchten per Working Period (WOP)
Cabinepersoneel ervaart de vluchten naar Marokko – die veelal vanaf Rotterdam vertrekken – als zwaar en bewerkelijk. Afgelopen september heeft Transavia besloten om een Marokko vlucht nog maar één keer in een Working Period (WOP) in te roosteren. De laatste tijd ontvangen we steeds meer klachten over twee of drie ingedeelde Marokko vluchten in een WOP. Juist nu we wat ruimer in ons jasje zitten en Transavia de vluchten beter kan verdelen, wordt dit niet uitgevoerd. Meerdere Marokko vluchten in een WOP is ontzettend verzwarend en de VNC vindt dit onacceptabel. Dit zullen we dan ook bespreekbaar maken tijdens het eerstvolgende Regulier Overleg.  

Aftrap cao
We hebben aan onze leden op verschillende manieren input gevraagd voor de nieuwe cao-ronde. Zo is een top vijf uitvraag gedaan en hebben we twee brainstormsessies via Teams georganiseerd. We hebben een heleboel onderwerpen mogen ontvangen en verwerken op dit moment de input in een cao-voorstellenbrief. Deze brief zal zo spoedig mogelijk met jullie worden gedeeld en naar Transavia worden gestuurd. Op 7 februari gaan we van start met het eerste cao-overleg met Transavia.  

Antonie Kloots & Lauren Klaassen
Transavia Sectiebestuur