• home
  • Transavia achtergrond
TRANSAVIA ACHTERGROND  

Pré cao-overleg
Het Transavia sectiebestuur heeft inmiddels twee keer een pré cao-overleg gevoerd met Transavia. Voor het tweede overleg vroeg Transavia ons alvast een aantal belangrijke onderwerpen voor het komende onderhandelingstraject ter tafel te brengen. We hebben daar deels gehoor aan gegeven, maar ook laten weten dat er erg veel zaken bij het cabinepersoneel spelen, die allemaal als belangrijk en dringend worden gezien. Dat maakt het lastig om er een volgorde van prioriteit in aan te brengen. We hebben op voorhand gemeld eerst langer stil te willen staan bij de pijnpunten van het cabinepersoneel, voordat we de vele onderwerpen gaan rubriceren in thema’s. De VNC wilde van de werkgever weten wat de gevolgtrekkingen zijn vanuit het jaar 2022. Het lopende jaar is immers een jaar gebleken waarin oude pijn en langere disharmonie duidelijke vormen hebben aangenomen. Transavia zegt er van doordrongen te zijn dat op vele vlakken een verbeteringsslag gemaakt moet worden in 2023.

Brainstormsessies
De vier geplande brainstormsessies ter aanvulling van de cao Top 5 uitvraag zijn inmiddels achter de rug. Het was voor het sectiebestuur een aanvulling op de door jullie eerder ingestuurde cao wensen voor de nieuwe cao. Het is onze taak om de wensen te gaan verwerken in een voorstellenbrief die naar de werkgever gestuurd gaat worden.

Huidige ruimte in roosters versus opname VE
Tegenwoordig kan er iets meer ruimte in de persoonlijke vliegschema’s ontstaan als gevolg van gereduceerde productie bij Transavia. Een dag waarvan de datum niet in het rooster vermeld staat, is een zogenaamde onbenoemde dag. We hebben met Transavia afgesproken dat zo’n onbenoemde dag vanaf het moment van publicatie niet ingevuld mag worden met een opdracht, maar ook niet met VE’s.  
De Optimizer genereert een schema waarin soms een dag wordt overgeslagen. Op dit moment worden op dergelijke dagen toch VE’s afgeschreven, indien men de opdracht op de dag vóór de onbenoemde dag als vrij opneemt d.m.v. het inzetten van VE’s. Het systeem zet dan in het schema de tijdsblokken 06:00 uur - 14:00 uur - 22:00 uur vol met 8-urige VE’s tot het moment van de volgende opdracht. Op deze manier wordt een lege ‘onbenoemde’ dag door Transavia uiteindelijk toch als productie verwerkt en met VE’s ‘betaald’ door de cabinemedewerker. De VNC heeft aangegeven dat deze methode niet volgens de afspraken is. Transavia heeft toegezegd actie te zullen ondernemen ten aanzien van deze onrechtmatige extra afboeking van vakantietijd bij cabinepersoneel.

Lange vluchten
Veel collega’s ervaren lange vluchten als buitensporig zwaar, de precieze oorzaak hiervan is niet duidelijk. Aanmeld- en afmeldtijden, de ligging in het schema, het aantal ingeroosterde lange vluchten, de voorafgaande- of vervolgopdrachten: het speelt allemaal mee en heeft ook effect op de vitaliteit van het cabinepersoneel. De Taskforce, de werkgroep die is ingesteld om oplossingen te bedenken voor de lange vluchten, loopt al geruime tijd. Tot teleurstelling van velen is er nog geen enkel oplossingsgericht besluit genomen. De VNC ontvangt veel klachten over lange vluchten en daarom blijven we als vakbond op het standpunt staan dat er een voelbare oplossing moet worden gevonden.

Kerst en oud & nieuw
In onze branche wordt er op feestdagen door veel collega’s gewoon gewerkt. Anderen zijn een enkele feestdag vrij, maar moeten de volgende dag weer vroeg uit bed voor een vlucht. Wanneer je door de jaren heen voor de tweede of derde keer op rij niet deel kan nemen aan het kerstdiner, kan dat flink balen zijn.  

We begonnen deze nieuwbrief over de cao en sluiten hem er ook mee af. In de voorstellenbrief voor Transavia komt, naast een heleboel andere onderwerpen, in ieder geval te staan dat er bij Transavia een verdelingssysteem moet komen voor kerst en oud en nieuw. In het kort: het ene jaar werken met kerst of oud en nieuw betekent het volgende jaar vrij op deze dagen. We zetten ons daar graag voor in!

Het Transavia sectiebestuur van de VNC wenst al onze leden fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling toe. Mocht het niet precies lukken op deze dagen zelf, dan hopen we dat jullie toch mooie momenten kunnen meemaken op de dagen er omheen.


Lauren Klaassen en Antonie Kloots
Transavia sectiebestuurders

 

Word nu ook lid/Become a member

Belangen-behartiging

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA