• home
  • Transavia achtergrond
Roosterverbeteringen
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over het wel en wee op het gebied van de roosters van 2022. Dat we als Transavia cabinepersoneel van een aantal forse knelpunten en verzwarende omstandigheden af willen, is meer dan duidelijk. We zijn deze maand wederom met Transavia in gesprek geweest over dit onderwerp. In het rooster dat tot 7 november loopt, is volgens het bedrijf sprake van enige verlichting maar dat geldt misschien niet voor iedereen. De VNC houdt de vinger aan de pols ten aanzien van eventuele verbeteringen. Feedback over de laatste roosterperiode kan gemaild worden naar sectiebestuur.transavia@vnconline.nl.   

In de meest recente gesprekken met Transavia is vooral naar boven gekomen dat de werkgever sterk zoekende is – en ook graag oplossingen wil vinden – naar substantiële verbeteringen. Wij als VNC zetten met name flinke druk op roosterverbeteringen. Transavia zegt alles op alles te zetten om voor het komende jaar grote verbeteringen te kunnen implementeren. Het opnemen van vakantie eenheden en snipperdagen zou tot meer tevredenheid moeten leiden. Verder zoeken we samen vooral naar middelen tegen vermoeidheid met als doel uitgerust en meer gemotiveerd cabinepersoneel in dienst te hebben. Dit zou tot een veel lager ziekteverzuim, een lagere uitstroom van personeel en ‘not-fit’ meldingen moeten gaan leiden. Transavia heeft de inhoudelijke plannen nog niet met de VNC gedeeld. Naar verwachting zal Dienst Cabine binnenkort de ideeën hierover op verschillende momenten aan het cabinepersoneel presenteren.

Pre-assignments
We hebben de werkgever gevraagd om de pre-assignments - die achter de schermen ver vooruit ingeroosterd zijn - eerder kenbaar te maken. Met de komst van de Airbus zullen het komende jaar meer cursusdagen dan gebruikelijk worden ingedeeld. Deze dagen worden ruim vooruit ingepland maar zijn niet zichtbaar in de roosters. Dit kan ertoe leiden dat een individueel roosterverzoek voor vrije tijd niet wordt gehonoreerd omdat de pre-assignment altijd prioriteit heeft. Wanneer de data van tevoren bekend zijn, kunnen roosterverzoeken door de aanvrager aangepast worden. Overigens brengt de eerdere bekendmaking van pre-assignments in de roosters geen volledige garantie voor verzilverde aanvragen omdat deze door Transavia verplaatst kunnen worden.

Crewhotels
De hotelkeuze van Transavia is de laatste tijd een hot topic waarover de VNC veel klachten ontvangt. Zo worden het hotel in Capelle en het Fletcher hotel door meerdere collega’s onvoldoende bevonden omdat niet alle cao-afspraken worden nageleefd. Denk hierbij aan niet werkende airconditioning en onhygiënische kamers. De klachten van crews zijn niet incidenteel en we zijn in afwachting van een reactie van Transavia.

Overzichtelijkheid VE bijschrijving bij -1 situaties
Diverse leden meldden ons dat de procedure rond de VE- bijschrijving naar aanleiding van een -1 situatie, onoverzichtelijk is. De VNC ontvangt volgens afspraak het motiveringsformulier van Transavia nadat wij toestemming hebben gegeven voor de thuisreis met een -1 crewlid. De werkende crew weet doorgaans niet wanneer de compensatie van VE wordt bijgeschreven en hoe zij daarvan op de hoogte wordt gesteld. We hebben het bedrijf opnieuw gevraagd om crew middels een mail te informeren van de bijschrijving.

Invloed op roosters
Sinds de introductie van de Optimizer (het automatische indelingssysteem) neemt niet alleen de teleurstelling over de kwaliteit van de indelingen toe, maar ook de frustratie over het gebrek aan invloed op het eigen rooster. Bij de lancering van de Optimizer zijn aan het cabinepersoneel veel mooie beloftes gedaan waar tot nu toe amper iets van terecht is gekomen. Mede vanwege productieproblemen was er geen ruimte om het systeem uit te breiden maar we kennen de behoefte voor invloed op het eigen rooster maar al te goed. De wens voor een stopknop (voorkeur voor lay-overs, aan of uit) is er bijvoorbeeld één van. De komende maanden zullen we dit onderwerp vaker op de agenda zetten wanneer Transavia daar zelf niet mee komt.  

 
Lauren Klaassen en Antonie Kloots  
Sectiebestuur Transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA