Toelichting op pensioenbrief NAP KLC/KLM

19 januari 2024

Deze week ontvangen alle deelnemers (KLC en KLM) een brief van het Pensioenfonds Cabinepersoneel over de regeling Netto Aanvullend Pensioen (NAP). De NAP is bedoeld om extra pensioen op te bouwen om de periode tussen pensionering en AOW te kunnen overbruggen. In dit bericht lichten we de brief van het Pensioenfonds en de standpunten van de VNC nader toe.

Wat is de NAP?
De regeling ‘Netto Aanvullend Pensioen’, kortweg NAP, is in 2006 in het leven geroepen. Door fiscale versoberingen was de basispensioenregeling in vele gevallen niet meer toereikend om vroegtijdig (bijvoorbeeld met 60 jaar) met pensioen te gaan. Via de NAP konden deelnemers – eerst verplicht, later vrijwillig – extra pensioen opbouwen door middel van eigen inleg.
Sinds 2015 (tot dit jaar) kwamen nieuwe collega’s standaard in de NAP regeling binnen en kon men zelf kiezen te stoppen met inleggen in de NAP. Gevolg hiervan kan wel zijn dat er minder pensioen gespaard wordt, iets wat later mogelijk tot onaangename verrassingen kan leiden.

Waarom deze brief?
Met de komst van de Wet toekomst pensioenen (WTP)wijzigen de pensioenregelingen in Nederland. Onze pensioenregeling is daar geen uitzondering op en hetzelfde geldt voor de NAP; bij overgang naar de nieuwe pensioenregeling kan en mag de NAP in huidige vorm niet langer worden voortgezet. In de brief legt het Pensioenfonds alvast (deels) uit wat er gaat veranderen en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn. Die gevolgen verschillen per persoon omdat het onder meer afhangt van bijvoorbeeld jouw carrièreverloop, het aantal dienstjaren, de tewerkstellingspercentage en het inlegpercentage van de NAP. Dit maakt het lastig om een algemeen advies over de NAP af te geven.

Wat gaat er in de toekomst gebeuren?
De VNC heeft een aantal (externe) pensioenexperts die dit complexe onderwerp veelvuldig en zorgvuldig behandelen. Om leden keuzevrijheid te kunnen bieden omtrent hun ingang van  pensioendatum, zijn we groot voorstander van een vorm van bijsparen. Hierover zijn we momenteel druk in overleg met KLM/KLC en het pensioenfonds en gedurende die tijd blijft de NAP zo goed als volledig bestaan in de huidige vorm. De enige wijziging die wordt doorgevoerd is dat nieuwe deelnemers in de NAP, dit zijn nieuwe collega’s en collega’s die eerder hebben besloten te stoppen met inleggen in de NAP, niet meer standaard inleggen. Men kan hier echter nog wel zelf voor kiezen.
Voor deelnemers die al langere tijd inleggen in de NAP zijn we in overleg om duidelijk te krijgen welke keuzes er te maken zijn met het tot nu toe ingelegde NAP en wat er gebeurt . Daarnaast is het Pensioenfonds met de Belastingdienst in overleg omtrent de NAP. Alle partijen zijn zich zeer bewust van de waarde van de NAP en gaan hier dan ook uiterst zorgvuldig mee om.

Welke keuze kan ik nu (nog) maken?
Omdat er in de toekomst zaken gaan veranderen, heeft het Pensioenfonds besloten alle deelnemers een extra keuzemoment voor het inlegpercentage van de NAP te bieden. Normaal gesproken moet deze wijziging al aan het einde van het voorgaande jaar worden gemaakt maar door de veranderde omstandigheden heeft het Pensioenfonds besloten een extra keuzemoment te bieden. De VNC kan deze keuze begrijpen, maar roept  wel iedereen op om voor het maken van die keuze goed naar hun eigen situatie te kijken. Belangrijke zaken om hierbij in het achterhoofd te houden zijn onder andere de gewenste pensioenleeftijd en de huidige en toekomstige financiële situatie.

De komende maanden zal er meer bekend worden over de veranderende pensioenregeling en uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte. Mocht je nog vragen hebben, mail of bel ons via secretariaat@vnconline.nl en 020 5020480.

KLC en KLM sectiebestuur

 

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.