Toelichting KLM jaarcijfers 2022

21 februari 2023

De KLM directie gaf gisteren, maandag 20 februari, een toelichting op de jaarcijfers van 2022 aan vertegenwoordigers van werknemersorganisaties en overlegpartners. De cijfers, die eerder al met de media en – via de mail – met de werknemers gedeeld waren lieten een spectaculair herstel zien, een herstel dat niemand vorig jaar had durven voorspellen.

CFO Erik Swelheim sprak het voornemen van KLM uit om de kredietfaciliteit vanuit de overheid te beëindigen en te vervangen door een kredietconstructie met banken, zonder verdere steun van de staat. KLM heeft een dergelijke commerciële kredietfaciliteit nodig om mee te kunnen blijven doen met de sterk concurrerende Europese luchtvaartspelers, bijvoorbeeld op het gebied van overnames maar ook voor investeringen in een moderne en duurzame vloot.

Feiten en cijfers
KLM had in 2022 een operationeel resultaat van 706 miljoen euro bij een omzet van 10,7 miljard euro. Het bedrijf heeft nu een kaspositie van 2,4 miljard, wat door Swelheim als ‘meer dan comfortabel’ werd betiteld. De inkomsten uit KLM passagiersvervoer verdubbelden ten opzichte van vorig jaar naar 7,3 miljard, die van Transavia stegen zelfs naar een recordhoogte van 1 miljard. De cargo divisie bracht 1,8 miljard op en Engineering & Maintenance 700 miljoen.

Daarmee zijn de inkomsten bijna op het niveau van 2019, maar de kosten stijgen evenredig. Met name de brandstofkosten rezen de pan uit met een stijging van 78,4%, maar KLM heeft ook nog een schuld vanwege uitgestelde loonbelasting van 1,4 miljard. Daarnaast zijn er zorgen om de oorlog in Oekraïne, om de capaciteit en voorgenomen krimp van Schiphol en zal er fors moeten worden geïnvesteerd in duurzame vlootvernieuwing. ‘We zijn er dus nog niet’ was de conclusie.

Cabinepersoneel als kracht
In de cijfers over klant en werknemers viel vooral de hoge score van cabinepersoneel op maar liefst 79% van onze klanten zag het cabinepersoneel als kracht van de KLM, een opsteker voor ons korps. Als zwakte werd de WiFi aan boord opvallend vaak genoemd.
Relevant voor ons was verder dat er was geanticipeerd op flinke opschaling van het netwerk in het vierde kwartaal, met aanname van nieuwe CA’s en promoties, maar dat bleek uiteindelijk te positief ingeschat. Ook tijdens het meest recente cabineoverleg werd dit al aangegeven en KLM lost dit op door minderwerk en de inzet van tellerdagen.

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Chris van Elswijk, Ingrid Brama, Marije Kroese, Roberto Tunzi
KLM sectiebestuurders