To NAP or not to NAP, that’s the question

19 februari 2015

Netto Aanvullend Pensioen (NAP): de woorden spreken voor zich, maar waar komt het vandaan? En wellicht nog belangrijker: wat ga je er mee doen? To NAP or not to NAP, that’s the question!

Om inzicht te krijgen, even stukje achtergrond: in 2006 is de pensioenleeftijd opgetrokken van 56 naar 60 jaar. Ook toen lagen fiscale versoberingen ten grondslag aan deze wijziging van de pensioenregeling. De regeling maakte maximaal gebruik van de mogelijkheid om uit brutoloon te sparen voor je pensioen. De versobering kon toen alleen worden opgevangen door te sparen voor je pensioen uit nettoloon.

Waardevolle pensioenaanvulling
Het doel van de NAP was om extra pensioen op te bouwen om toch voor de nieuwe normpensioenleeftijd van 60 met pensioen te kunnen gaan. Inmiddels hebben we – per
1 januari 2014 en 1 januari 2015 – weer twee verdere inperkingen van de pensioenopbouw gehad. Of we nu nog voor 60 jaar met pensioen kunnen is zeer de vraag. De NAP zal als aanvulling op de basispensioenregeling in ieder geval hard nodig zijn om in de buurt van die 60 jaar te blijven.

Sinds 1 januari 2015 is de deelname aan de NAP vrijwillig geworden omdat de wetgever stelt dat netto spaarregelingen niet meer verplicht mogen zijn. De VNC is ervan overtuigd dat de NAP een waardevolle aanvulling is op de basisregeling. Daarom heeft zij samen met KLM (geldt voor KLM en KLC cabineleden) besloten tot een zogenaamde ‘opt out’ mogelijkheid: je neemt deel tenzij je dat expliciet niet wilt. Dat betekent dat je kunt besluiten om te stoppen met het sparen in de NAP en de waarde aan geld in de NAP opvragen of tot de pensioendatum in het fonds laten zitten. Als je dat doet moet je het op de pensioendatum dan doen met wat je hebt opgebouwd in de basis pensioenregeling.

Nieuwe keuken of auto…
De beslissing om door te gaan met sparen in de NAP of te stoppen is een persoonlijke afweging. Belangrijk is dat je bedenkt hoe je inkomen eruit ziet als je met pensioen gaat, wat je denkt nodig te hebben en of de opbouw in de basis pensioenregeling voldoende is? Een tijdje ‘non actief’ maar ook een scheiding kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op de hoogte van je pensioen. Deeltijd werken is dat zeker! Ben je KLM of KLC cabinecollega kijk dan voor je die nieuwe keuken of auto bestelt eerst goed op www.klmcabinefonds.nl naar hoeveel pensioen je zult ontvangen op een bepaalde leeftijd en wat je aanspraak is op levenslange NAP. Je kunt ook contact opnemen met het Cabinefonds via telefoonnummer: 020-4266230

Overigens zijn de fiscale waarde of NAP aanspraak niet hetzelfde als de afkoopwaarde. Deze bedragen worden anders berekend en zijn dus niet gelijk. De opgave die deze week bij je in de bus valt, is bedoeld voor je belastingaangifte en is niet het bedrag dat je krijgt als je besluit de NAP nu te laten uitkeren.

Pimp de NAP
De VNC is nog met KLM in gesprek om de NAP te verbeteren: nu kent de NAP geen overlijdensrisicoverzekering. Dat is om zoveel mogelijk te kunnen sparen zonder inleg verloren te laten gaan aan verzekeringen. In toenemende mate geven collega’s echter aan dat ze dit toch een nadeel vinden. Hoe hieraan tegemoet gekomen kan worden bespreekt de VNC met haar pensioenexpert. Het is de bedoeling om voor 1 juli duidelijkheid hierover te hebben.

VNC bestuur