>>> TEAM ORANGE  

EEN UITDAGING

‘Deze kunnen eigenlijk niet meer,’ zeg ik in mezelf als ik mijn versleten Nike Quest drietjes aan trek. De zijkant van de schoen heeft al zo losgelaten, dat ik mijn sok er doorheen kan zien. Ik heb er al menig rondje op hardgelopen, maar echt leuk heb ik het nooit gevonden. Liever sport ik in de sportschool of doe ik mee met een lesje Zumba, maar het zou goed voor me zijn om het hardlopen weer op te pakken. Ik heb alleen een stok achter de deur nodig.

Onder de Spaanse zon
Bij de Nike Outlet in Amsterdam Osdorp koop ik een nieuw paar Nike Quest viertjes. Als iets goed bevalt, moet je er ook niet vanaf stappen. Maar zelfs met nieuwe hardloopschoenen, is de motivatie niet meteen terug. Opnieuw beginnen na een tijdje niet gerend te hebben, is moeilijk en dat koude, regenachtige weer helpt ook niet mee. Mijn stok achter de deur kwam onverwacht via de crew Facebookpagina.

‘Hallo sportieve collega’s.’ Zo begon de post van Tamara. Ik zou mezelf wel omschrijven als sportief, dus ik las verder. Op 2 April is er de Cruyff Legacy Run, een vijf of veertien kilometer lange uitdaging waarbij je geld ophaalt voor de Johan Cruyff Foundation. Ik heb een zwak voor het steunen van goede doelen door iets te doen in plaats van door het simpelweg doneren van geld. Dit is een leuke uitdaging voor mezelf en erg waardevol voor een ander. Vijf kilometer moet toch te doen zijn? Ik hoefde niet na te denken en gaf mezelf op.

Mijn nieuwe hardloopschoenen gingen mee toen ik voor een paar dagen afreisde naar Andalusië. Dan kon ik mooi beginnen met trainen onder het Spaanse winterzonnetje. Maar eenmaal aangekomen bij het appartement in Benalmádena, omgeven door steile weggetjes, had ik al door dat ik het nogal onderschat had. Wel zag ik in de bergen achter het appartement een groot, wit kruis bij een kapelletje. Er liepen paadjes door de bergen, dus ik besloot mijn stoute Nike Questjes aan te trekken en gewoon te proberen naar boven te klimmen. Geen run, wel een mooie uitdaging voor mijn conditie.

Met mijn hardloopschoenen, een schoudertasje en een fles water in mijn hand had ik niet de beste uitrusting voor een hike in de Spaanse bergen. Maar soms moet je roeien met de riemen die je hebt. Het is me gelukt om boven te komen en het uitzicht vanaf het kapelletje was het alles waard. Daarboven ben ik best een beetje trots op mezelf. Het is minder slecht gesteld met mijn conditie dan ik dacht. Morgen ga ik naar de boulevard, toch maar een stukje rennen.

  
A CHALLENGE

 "These are done," I say to myself when I put on my worn Nike Quest threes. The side of the shoe has already released and I can see my sock right through it. I have ran for many miles on these ones, but I’ve never started to actually like running. I prefer to exercise in the gym or I participate in a Zumba class, but it would be good for me to pick up running again. I only need a big stick to regain some motivation.

Under the Spanish sun
At the Nike Outlet in Amsterdam Osdorp I buy a new pair of Nike Quest fours. If something’s good, you shouldn't change it. But even with new running shoes, the motivation doesn’t just come back. Starting again after not running for a while is difficult and the cold, rainy weather does not help either. My big stick came unexpectedly via the crew Facebook page.

“Hi to our sporty colleagues." That's how Tamara's post started. I would describe myself as sporty, so I kept reading. On April 2nd there is the Cruyff Legacy Run, a five or fourteen -kilometer challenge where you raise money for the Johan Cruyff Foundation. I have a weakness for supporting charities by actually doing something instead of simply donating money. This would be a nice challenge for myself, and very valuable for others. Five kilometers must be doable, right? I didn't have to think twice and subscribed myself to the list.

I brought my new running shoes with me when I traveled to Andalusia for a few days. I imagined myself preparing for the run under the Spanish winter sun. But once I arrived at the apartment in Benalmádena, surrounded by steep roads, I realized that I had underestimated it. In the mountains behind the apartment I did see a large, white cross at a small chapel. There were walking paths through the mountains, so I decided to take the bold step and just try to hike up there. No run, but a great challenge to test my fitness.

With my running shoes, a shoulder bag and a bottle of water in my hand, I didn't have the best gear for a hike in the Spanish mountains. But sometimes you have to make do with what you have. I managed to climb up and the view from the chapel was worth everything. While I’m up there I feel quite proud of myself. My fitness isn’t as bad as I thought. Tomorrow I will go down to the boulevard, just to have a run where it’s not so steep. <<< 


Ilona Hindriks

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA