Team Orange

Een Amerikaan in EuropaDEEL II (Deel I gemist? klik hier)

Voordat de Karelsbrug in Praag de Moldou overspande, was de Judita Brug de eerste stenen brug die beide oevers met elkaar verbond. De brug uit 1158 was niet bestand tegen de overstromingen in 1342, die de brug voor het grootste deel verwoestten. Dit was een ramp voor Praag en de handel, dus liet Keizer Karel IV een nieuwe stenen brug bouwen, onder leiding van Petr Parléř, die ook de St. Vitus Kathedraal had gebouwd. Om er zeker van te zijn dat deze brug niet alleen imposant zou zijn, maar ook sterk, besloot Parléř wijn en rauwe eieren toe te voegen aan de mortel. Wijn uit de Praagse wijngaarden werd toegevoegd, maar omdat er niet genoeg eieren waren voor de taak, werden er op koninklijk bevel eieren vanuit alle hoeken van de Bohemen naar Praag gebracht. Melk werd gebracht om de mortel te verdunnen, maar de instructies werden verkeerd begrepen door de inwoners van Unhošť, die in plaats van melk, roomkaas stuurden.

665 Jaar later…
Op mijn verjaardag landde mijn vriend uit Amerika in de vroege ochtend op Schiphol, voor zijn eerste bezoek aan Europa. Terwijl ik ging werken, rustte hij wat uit in mijn huis. Ik had hem een extra sleutel gegeven, zodat hij zelf op verkenning kon gaan wanneer hij wilde, maar toen ik thuiskwam na mijn vlucht, vond ik hem verdiept in mijn ‘Prague Legends’ boek. Praag stond op ons programma, dus vond Brendan het interessant om alvast iets te weten te komen over de stad waar ik het altijd over heb.

‘Is de Karelsbrug echt gemaakt van eieren en roomkaas?’ vroeg hij me tijdens mijn verjaardagsetentje. ‘Dat las ik in een van de legendes in je boek’. Dat klonk op dat moment zo onwaarschijnlijk dat ik er hard om moest lachen, maar toen ik later zelf de legende las, dacht ik dat het best eens waar kon zijn.

Ik heb zelf denk ik al meer dan honderd keer over de Karelsbrug gelopen, ik heb er minstens tweehonderd foto’s gemaakt, maar ik was nog nooit op de torens geweest. Tijdens deze trip beklom ik voor het eerst de toren aan de kant van de Oude Stad. Boven hadden we uitzicht over de hele stad en een medewerkster vertelde een stel andere bezoekers over de brug. Beneden ons liepen de toeristen over de eeuwenoude brug. Toen de andere bezoekers weg liepen, vroeg Brendan aan de medewerkster of het waar was dat de Karelsbrug gemaakt was met eieren. ‘Ja,’ lachte ze, ‘de legende is waar. Wijn, eieren en melk zijn gebruikt bij het maken van de mortel voor de brug. En blijkbaar hebben ze iets goeds gedaan, want ruim zesenhalve eeuw later kunnen we nog steeds met duizenden mensen over de brug lopen.’

Even later staken wij zelf de brug over, gemaakt met wijn, eieren en melk. Bijzonder. Maar of ze die roomkaas uit Unhošť ook hebben gebruikt, dat blijft een raadsel.

English version


An American in Europe


PART II (Missed Part I? Click here)

Before the Charles Bridge in Prague spanned the Vltava River, the Judita Bridge was the first stone bridge connecting both banks. Unfortunately the bridge built in 1158 was torn down by a great flood in 1342. This was a huge calamity for Prague and its trade, so the Emperor and King Charles IV had a new stone bridge built, under the direction of Petr Parléř, who had also built St. Vitus Cathedral. To ensure that this bridge would not only be imposing, but strong too, Parléř decided to add wine and raw eggs to the mortar. Wine from Prague vineyards was added, but as there were not enough eggs for the task, more eggs were brought from all corners of Bohemia by royal command. Milk was brought to thin the mortar, but those instructions were misunderstood by the inhabitants of Unhošť, who sent cream cheese instead of milk.

665 Years later…
My friend from America landed at Schiphol early in the morning on my birthday. It was his first visit to Europe. While I went to work, he could catch up on some sleep in my house. I'd given him an extra key so he could explore on his own whenever he wanted, but when I got home from my flight, I found him engrossed in my ‘Prague Legends’ book. We were going to visit Prague in a few days, so Brendan thought it would be interesting to learn a bit about the city I always talk about.

“Is Charles Bridge really made of eggs and cream cheese?” he asked me during my birthday dinner. "I read that in one of the legends in your book." It sounded so improbable at the time that it made me laugh out loud, but when I later read the legend myself, I thought it could as well be true.

I think I've walked the Charles Bridge over a hundred times myself and I have taken at least two hundred photos there, but I had never been up the towers yet. This trip I climbed the Old Town Bridge Tower for the first time. At the top we had a beautiful view over Prague and an we saw an employee telling other visitors about the bridge. Below us the tourists walked over the ancient bridge. As the other visitors left, Brendan asked the employee if it was true that Charles Bridge was made with eggs. “Yes,” she laughed, “the legend is true. Wine, eggs and milk were used for the mortar. And apparently they did something right, because more than six and a half centuries later, still thousands of people walk across the bridge every day.”

A moment later we crossed that bridge ourselves, made with wine, eggs and milk. An interesting fact. But whether they had also used that cream cheese from Unhošť remains a mystery.

Word nu ook lid/Become a member

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA