Stemuitslag KLC cao-onderhandelingen 2023 bekend: meerderheid VNC-leden akkoord

19 december 2023

In de afgelopen anderhalve week hebben onze KLC-leden de mogelijkheid gehad om hun stem uit te brengen op het door de VNC neutraal voorgelegde cao-eindvoorstel van KLC. Gisteren zijn de stembussen gesloten en kunnen we bekend maken dat onze leden in meerderheid akkoord gaan met dit eindvoorstel.

Geen overduidelijk ‘Ja’
Met een opkomst van 43% stemde 67% voor, 29% tegen en 4% blanco. Dat betekent weliswaar dat de meerderheid van onze leden akkoord gaat met het eindvoorstel, maar het is geen overduidelijke uitslag. Deze uitslag laat wat ons betreft zien dat de mening van de leden verdeeld is. Dat zien we ook terug in de feedback die is gegeven door tegenstemmers, deze is op sommige vlakken heel herkenbaar. Als wij terugkijken op het gelopen cao-proces zijn wij hier kritisch op en is dit zeker nog een evaluatie waard.Wij willen iedereen die zijn of haar stem heeft uitgebracht bedanken voor de inzet en betrokkenheid. Het cao-proces en het uitbrengen van je stem is belangrijk, het gaat ten slotte over jouw eigen arbeidsvoorwaarden en dat is absoluut een stem waard!

Vervolgproces
De VNC heeft KLC inmiddels geïnformeerd over de stemuitslag en daarmee kan, onder voorbehoud van de definitieve cao-teksten, worden overgegaan tot het ondertekenen van het cao-protocol. Na ondertekening (door alle partijen) zal dit protocol gepubliceerd en tegelijkertijd verwerkt worden in de nieuwe cao. De KLC cao voor cabinepersoneel is daarmee dan geactualiseerd en overzichtelijk te lezen in één document. De nieuwe cao teksten zullen beschikbaar worden gesteld op de VNC website en op je KLC-iPad.

Heb je vragen of opmerkingen over de stemuitslag, het cao-proces of andere zaken? Laat het ons weten en stuur een bericht! Dat kan via onze socials, een mail naar sectiebestuur.klc@vnconline.nl of bel naar 020-5020480.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand