Start KLC cao-overleg constructief maar nog weinig inhoudelijk

11 mei 2023

Bij de eerste KLC cao-onderhandeling gisteren, heeft de VNC als enige partij diverse concrete nieuwe cao-voorstellen gedaan en nader toegelicht. KLC zal in een volgend overleg inhoudelijk reageren op onze voorstellen.

KLC begon het overleg met een terugblik op de huidige cao-afspraken en een vooruitblik op de komende periode. Bij dat vooruit kijken benoemde KLC dat stijgende kosten (denk aan brandstof, havengelden e.d.) en een onvolledige productie negatieve factoren zijn. Daarnaast is de problematiek van de E2 ook een doorn in het oog, ondanks dat er een tijdelijke oplossing lijkt te zijn.

Nog weinig inhoud
Zoals gezegd was de VNC de enige van de inmiddels drie partijen die inhoudelijke voorstellen heeft gedaan. Teleurstellend wat ons betreft, temeer omdat KLC meent dat de uitwerking van de laatst gemaakte afspraken, hoofdzakelijk op WRR-gebied, nog onvoldoende hun uitwerking hebben op de huidige roosters. Wij kunnen ons hier niet in vinden, omdat er genoeg onderwerpen zijn waarover wensen bestaan bij onze leden en we als VNC vinden dat we daarom het gesprek hierover moeten voeren.

Vervolg
Volgend overleg zal hoogstwaarschijnlijk eind juni plaatsvinden. Wij hadden dit graag eerder gezien, echter geeft dit de overige twee partijen tijd om eveneens meer inhoud te geven aan hun voorstellen. We hopen dan ook in het tweede overleg concreter in onderhandeling te kunnen gaan.

Blijf up to date
De komende tijd hebben we meerdere leden infosessies gepland waarvoor je je kunt opgeven. Dit is een mooi moment om bijgepraat te worden, niet alleen wat betreft de onderhandelingen maar ook andere zaken die spelen. Geef je op via deze link en we zien je graag! Uiteraard zijn we ook bereikbaar via sectiebestuur.klc@vnconline.nl en 020-5020480.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur