Reminder: sluit aan bij de easyJet Parttime Infosessie

11 oktober 2023

De mogelijkheid om in deeltijd te werken is een recht onder de Nederlandse Wet flexibel werken (Wfw) en ongeveer 45% van de werkende Nederlanders, werkt in deeltijd. In de huidige cao hebben we een aantal parttime roosterpatronen, die de voorkeur hebben van easyJet. In onze voorstellenbrief heeft de VNC gevraagd om meer voorkeursroosterpatronen voor werken in deeltijd in te voeren.

Om inzicht te krijgen in de wensen van onze leden horen wij graag van jullie tijdens de Parttime Infosessie. Meld je aan voor de online infosessie op donderdag 12 oktober van 11.00 tot 11.30 uur. Aanmelden kan via deze link. Mocht je al ideeën hebben over nieuwe voorkeursroosters voor deeltijd, aarzel dan niet om deze met ons te delen via het aanmeldformulier.

We zien je graag op de infosessie!

Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet sectiebestuur

 

English version:

Reminder: Let’s talk easyJet parttime!

The option to work parttime is a right under the Dutch law ‘Wet flexibel werken’ and around 45% of people working in the Netherlands work parttime.

In the current CLA we have a few parttime roster patterns, which are easyJet preferred parttime roster patterns. In our proposal letter the VNC has requested the introduction of more preferred parttime roster patterns.

To gain insight into the wishes of our members we like to hear from you during the Parttime Info Session. Join us on Thursday 12 October from 11.00 to 11.30 for the online info session via Teams. You can sign up for the info session via this link. If you already have any ideas about the introduction of new preferred parttime roster patterns do not hesitate to share them directly when signing up.

We look forward to seeing you at the info session!

Farah van Keeken and Dino Brunst
Board of VNC easyJet section

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.