OR Talk september

27 september 2023

Maandelijkse update vanuit de KLM OR VNC-fractie

Tekort aan onderdelen! Te weinig vliegers! Boetes voor bagageafhandeling! Krimp! De problemen vliegen ons in de Ondernemingsraad om de oren. En hoewel wij als OR de bedrijfsleiding regelmatig bevragen over oplossingen voor deze problemen, nemen deze alleen maar toe op dit moment, met de Tweede Kamer motie over transfer-belasting als laatste aanslag op ons bedrijf.  

Als VNC zijn wij mordicus tegen het besluit van de regering om het aantal vluchten te beperken tot 452.000. Ook het invoeren van een transfer-belasting voor overstappende passagiers is een aanslag op het verdienvermogen van KLM. En juist de opbrengsten hiervan hebben we hard nodig om te investeren in nieuwe, stille en zuinige vliegtuigen, zoals de voorgenomen bestelling voor de A350, maar ook in de werkomstandigheden van al onze collega’s. Dit speelt bijvoorbeeld bij de bagageafhandeling, waar al jaren tekorten aan medewerkers niet worden opgelost en de uitval van collega’s door ziekte of versleten schouders e.d. groot is. De tekortschietende ondersteuning die zij krijgen, lijkt nu te leiden tot hoge boetes; geld dat we niet alleen zelf goed kunnen gebruiken, onze collega’s worden er niet beter van. Als VNC-fractie zijn we teleurgesteld dat er blijkbaar boetes voor nodig zijn om onze collega’s in o.a. de bagagekelder te geven wat ze nodig hebben. 

Wat onze arbeidsomstandigheden betreft, daar speelt de A330 op dit moment een grote rol. De rustgelegenheid op deze toestellen is ondermaats, zeker vergeleken met die op de andere wide bodies. Ook wij zien de klachten over rust op deze kist voorbijkomen.  Als A330 vliegende weet ik zelf ook hoe weinig het zitten bij een koude deur, met cabine- en galleygeluiden, bijdraagt aan een goede rust en   een veilige vluchtuitvoering. Een mogelijk langer doorvliegen van dit toestel grijpen wij daarom aan om wel te vechten voor een crew-rest op de A330.  

Als VNC-fractie in de OR zullen we altijd strijden voor goede arbeidsomstandigheden, voor onszelf, maar ook voor onze collega’s op de grond, op een manier die bijdraagt aan een betere KLM. Dus niet alleen als VNC, maar ook als OR geldt: Samen Sterk, ook voor jou! 

Koos Bakker
VNC OR-fractielid