OR Talk juni: ‘Connecting a colourful world’

26 juni 2024

Leestijd: 2 minuten

Begin juni kwamen leden van Nederlandse ondernemingsraden van 50 multinationals zoals TUI, Tata en Siemens op bezoek op het KLM-hoofdkantoor. Zij vormen samen het netwerk van de Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg (MNO). Deze kwartaalbijeenkomst was een thuiswedstrijd – want door de OR van KLM georganiseerd – met als thema: Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie.

Sinds begin vorig jaar ben ik voorzitter van deze stichting; een hele eer en tevens een uitdaging om deze wereld van medezeggenschappers met elkaar te verbinden.

Leerzame bijeenkomst
COO Maarten Stienen opende de dag met een kleurrijke presentatie over KLM waarbij hij ook inging op uitdagingen waar wij in ons werk tegen aanlopen. Daarna sprak Janine Vos, Hoofd HR bij Rabobank, commissaris in de KLM Raad van Commissarissen en ‘Topvrouw van het jaar 2022’. Ze gaf wijze woorden mee: “Vooroordelen zijn geen probleem. Pas als je denkt dat je ze niet hebt, loop je vast.” Zij leerde ons ook om verschillen te omarmen als waardevolle input voor constructieve gesprekken. Ons kleurrijke korps is van toegevoegde waarde aan boord, het zit in ons cabine-DNA om niet alleen onderling maar ook met de diversiteit van passagiers om te gaan; ze komen overal vandaan en hebben verschillende (religieuze) achtergronden. Daar gaan wij professioneel mee om, dat is het boeiende aan ons vak.
Janine deelde verder haar persoonlijke ervaringen, ze leert van zowel de invalshoeken van de Raad van Commissarissen als binnen HR bij de Rabobank en streeft daar naar een vrouw als CEO.

Helen Demosthenous, KLM Programma Manager Diversiteit & Inclusie, moedigde aan om onze vooroordelen te onderzoeken en vertrouwenskring te verbreden: “Stap uit je comfortzone, dan hoor je meer en weet je beter wat iedereen kan of waar men tegenaan loopt. Zelf vergroot je op die manier je netwerk.” Door moedig en kwetsbaar te zijn, kun je een krachtig netwerk creëren en verschillen als waardevolle input zien voor het nemen van weloverwogen beslissingen. Aan boord proberen we ook met elkaar te overleggen en verschillende invalshoeken in beslissingen mee te nemen.

Streven naar meer diversiteit
Tijdens de MNO-bijeenkomst werden we ook geïntroduceerd in de wereld van de Sociaal Economische Raad (SER) en hun Dataverkenner, die ons wijst op de ‘Wet Ingroeiquotum en streefcijfers’. Voor de Ondernemingsraad is dit interessant omdat bedrijven de cijfers moeten publiceren over een diverse samenstelling van management, directie en Raad van Commissarissen en streefcijfers moeten vaststellen. Als OR kunnen we de cijfers van KLM vergelijken met andere bedrijven in de sector en hierover in gesprek gaan met de directie om meer diversiteit te stimuleren. Medewerkers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukten dat werkgevers meer kunnen doen om diversiteit aan de top te bevorderen.

Wat de top van KLM betreft; die is aardig divers maar kan wat mij betreft wel kleurrijker!

Annelie Bijpost
VNC-OR fractielid