>>> OR TALK

 

Met een frisse start naar het nieuwe jaar, zo staat de VNC fractie erin. En dat is ook nodig want een aantal dossiers hebben voor ons nog niet de gewenste uitkomst.   

Airbus op Europa
Allereerst een update van het Airbus A321 dossier. Tussen de OR en KLM vindt nog steeds een stevige discussie plaats over de specificaties van de grote airbus, de A321. De ratio van het aantal passagiers ten opzichte van het aantal toiletten is onze grootste zorg; wij willen drie toiletten achterin en één voorin, maar het bedrijf wil slechts twee toiletten achterin omdat een vierde toilet ten koste gaat van het aantal stoelen (er zouden dan drie stoelen minder ingebouwd worden) en dus minder opbrengst genereert. KLM is van mening dat voor een positieve business case 227 stoelen nodig zijn maar wil deze business case - die dit besluit onderbouwt - niet overhandigen. Wij hebben deze juist nodig om de commerciële belangen af te wegen tegen de belangen van cabinepersoneel en grondpersoneel.  Volgende week vergaderen wij verder met de bedrijfsleiding want het proces is naar onze mening niet goed gelopen.
Met het oog op de toekomst, zal de fractie ook langzaam een blik werpen op de vervanging van de 777-200. Voor dit traject zullen wij extra scherp kijken naar het vooraf af te spreken proces.   

Blue Base
Even een korte introductie voor al onze nieuwe leden: vóór de Covid periode had de directie reeds het besluit genomen om te gaan verhuizen naar Schiphol-Oost. Het huidige hoofdkantoor is aan vervanging toe: niet alleen met het oog op milieu is een transitie naar een klimaatneutraal gebouw wenselijk, ook voor de medewerker voldoet het hoofdkantoor niet meer aan de wettelijke eisen. Naast personeel van het hoofkantoor zullen ook de bewoners van gebouw 107 en deels gebouw 600, hun intrek nemen in Blue Base.  
Vanuit de OR leven vooral zorgen rond de parkeercapaciteit: de VNC-fractie wil de harde afspraak dat collega’s die een afspraak hebben met hun hun MCC en/of een flight safety training, gewoon voor de deur kunnen parkeren. De bus vanaf P30 naar Schiphol Oost zien wij niet als wenselijk.   

Marc van der Ham
Voorzitter VNC-OR fractie    

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA