OR talk  

De laatste weken van het jaar zijn voorbij gevlogen in de ondernemingsraad (OR). Nu het einde van 2022 nadert, kijken we toch weer terug op een stormachtig jaar metweinig rustmomenten. 

In december vindt er altijd een lunch plaats met de Raad van Commissarissen, de directie en de OR op het KLM hoofdkantoor in Amstelveen. Het voornaamste kenmerk van de meeting is de informele setting, zodat we op een minder officiële manier ideeën en standpunten kunnen uitwisselen.  

Airbus A321
De discussie rondom de Airbus A321 loopt nog steeds, de planning is dat dit vliegtuig in het eerste kwartaal van 2024 zijn entree zal maken.. De VNC-fractie is nog niet geheel overtuigd van alle keuzes die worden gemaakt met betrekking tot dit vliegtuig. Wij zien graag duidelijke en feitelijke onderbouwing voor de keuzes die de bedrijfsleiding hierin gaat maken. En dan hebben we het woord densificatie nog niet eens in de mond genomen… 

Gevolgen roosterperikelen
Ondertussen merken wij dat de alle roosterwijzigingen toch ergens goed voor zijn geweest, ook al is het voor cabinepersoneel op z’n zachts gezegd minder prettig geweest. Vluchten vertrekken op andere tijdstippen, meestal later op de dag waardoor ook het grondpersoneel het werk beter kan behappen, wat ook weer positief is voor de passagiers. 

Nieuwe voorzitter Stichting MNO
De OR is deelnemer in de Stichting MNO, een kennis-en samenwerkingsplatform waarin ondernemingsraden van Nederlandse multinationals vertegenwoordigd zijn. Deze stichting organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst voor haar deelnemers met een actueel onderwerp als thema. Dit was in september bij DAF Eindhoven met als onderwerp de krapte op de arbeidsmarkt en hoe een OR hier iets in kan betekenen.  
MNO heeft tijdens deze bijeenkomst een nieuwe voorzitter uit haar midden gekozen. En niemand minder dan onze eigen Annelie Bijpost mag deze rol op zich gaan nemen. Hiermee volgt zij onze vorige topper Mathi Bouts op. 

De blik gaat nu richting de feestdagen. Vanuit de OR wensen wij jullie allen alvast fijne dagen, waar ook ter wereld, en de beste wensen voor het nieuwe jaar. De VNC-fractie binnen de OR zet in op een gezonde KLM met weer ruime winstmarges en oog voor het personeel. 

Tot in 2023! 

Marc van der Ham
Voorzitter VNC-OR fractie  

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA