OR TALK
 
LESBIENNES

Wat heeft dat met de Ondernemingsraad te maken hoor ik je misschien denken? Binnen de OR hebben we - naast de raadsvergaderingen en commissies - nog meer mogelijkheden om met de bedrijfsleiding in gesprek te gaan. Na een KLM-presentatie over diversiteit en inclusiviteit , zijn twee OR leden lid geworden van het orgaan D&I circle onder wie VNC-fractielid Latifa Saghir. Binnen deze groep wordt op KLM breed niveau het gesprek over diversiteit en inclusiviteit gevoerd. Wat merken jullie in de praktijk nu eigenlijk van wat er over dit onderwerp op de OR-tafel komt? Er is onder meer een enquête uitgezet om inzicht te krijgen in de persoonlijke ervaringen van medewerkers. Daaruit blijkt dat homoseksualiteit onder bijvoorbeeld platformedewerkers niet altijd een makkelijk onderwerp is. Hoe staat het daarmee binnen het korps cabinepersoneel?
 
Alle stewards homo?
Een paar vluchten geleden waren we als crew hierover in gesprek, waarop een collega me vroeg hoe het is om als man - die op andere mannen valt - in de cabine te werken. Als grap antwoordde ik dat ik soms het idee heb dat dit het enige beroep is waar een heteroman uit de kast moet komen omdat men ervanuit gaat dat alle stewards homo zijn.
De collega kon de lol van die opmerking wel inzien, maar stelde daarna de volgende vraag: ‘Denk je dat dit ook geldt voor je vrouwelijke collega’s die lesbisch en/of biseksueel zijn?’ Vervolgens liet ze een stilte vallen waardoor we over die vraag gingen nadenken. We voerden een fijn en open gesprek en ik realiseerde me dat mijn lesbische collega’s soms dus niet de vrijheid ervaren die ik als homo al 25 jaar als vanzelfsprekend beschouw.
Er valt daarin niemand iets te verwijten want we doen denk ik allemaal weleens aannames. 
 
Goede werkomstandigheden voor iedereen!
Goede werkomstandigheden voor ál het personeel, ongeacht geaardheid, culturele achtergrond of geslacht, is waar we als VNC veel waarde aan hechten. Met het bespreekbaar maken hopen we collega's ertoe aan te zetten erover na te denken. We hopen daarmee de drempel te kunnen verlagen voor collega’s die het soms lastig vinden uit te komen voor hun geaardheid op de werkvloer. Samen staan we sterk! <<< 
 
Frank Otten
Lid VNC-OR fractie

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA