OR Talk

Per 31 mei is de nieuwe zittingsperiode van de Ondernemingsraad (OR) gestart. Jullie VNC vertegenwoordigers in de OR betreft een mooie mix van ervaren en nieuwe collega's: Marc van der Ham, Kenny van Driessche, Marjolein Stoffers, Annelie Bijpost en Roger Zetz. Namens KLC was ook Jeffrey Ouwehand gekozen, hij is in de tussentijd echter ook gekozen en benoemd tot KLC sectiebestuurder. Daarom geeft hij zijn OR rol over aan de volgende gekozene op de lijst en dat is John Maas. Latifa Saghir, Frank Otten en ikzelf maken als plaatsvervangers de OR VNC-fractie compleet. VNC-ers Petra Bovenhoff en Jürgen Nagelkerke zijn ook actief binnen het OR-bestel op gebied van financiën en binnen de bedrijfsfacilitaire commissie.  

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, weet ons te vinden aan boord, op de route of via de mail.  

Waar de afgelopen twee jaar sprake was van voldoende collega’s en te weinig passagiers, is nu het omgekeerde de realiteit met grote operationele problemen als gevolg. Voor ons als VNC-fractie is dit nog steeds een onacceptabele situatie, wat we in gesprekken met de bedrijfsleiding uiteraard benadrukken. Verder dan toezeggingen om de operatie zo goed mogelijk te laten verlopen met het aannemen van personeel waar mogelijk en minder mensen vervoeren waar het moet, komen we nog niet. De onmacht van het bedrijf richting Schiphol - de verantwoordelijke voor een aantal bottlenecks - wordt door alle betrokkenen gevoeld. Tegelijkertijd doet de OR er alles aan om de situatie binnen KLM te verbeteren.  Ons kennismakingsgesprek met de nieuwe KLM CEO Marjan Rintel zal dan ook geheel in het teken staan van dit onderwerp.

Er gaat gelukkig ook veel goed: de staatslening is afbetaald; de capaciteit en de bezetting zijn nog steeds hoog; KLM Cargo doet het financieel prima en er zijn weer stappen genomen in de keuze voor de motoren van de Airbus 320 en 321. Welke motoren het ook worden, ze zijn in ieder geval zuiniger en milieuvriendelijker. Bovendien is het voor cabinepersoneel eveneens belangrijk dat deze motoren minder lawaai produceren.  

Er blijft niettemin ruimte voor verbetering, denk aan kledingverstrekking en het voorzien van cabinecollega’s van een uniform. Tenslotte staan de vluchten die in de winterdienst uitgevoerd moeten worden vanuit de overheid - om onze slots te behouden - in schril contrast met de duurzaamheidseis die aan de lening is gekoppeld.  

Koos Bakker  
Plv. lid OR

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA