Afgelopen maand hebben wij als nieuwe fractie samen met de Ondernemingsraad een eerste bijeenkomst gehad die in het teken stond van kennismaken en het inventariseren van interesses in commissies. Ook de bedrijfsleiding en onze Raad van Commissarissen waren aanwezig.  

Latifa Saghir en Koos Bakker zullen onze fractie gaan versterken. Volgende week zullen wij met elkaar gaan beslissen wie welk dossier op zich gaat nemen en wie in welke commissie zal plaatsnemen.  

Mevrouw Marjan Rintel is tijdens de aandeelhoudersvergadering officieel benoemd als CEO per 1 juli en ook ‘onze’ Pieter Elbers heeft een nieuwe baan gevonden: hij zal per 1 oktober als CEO aantreden bij Indigo. Met deze Indiase luchtvaartmaatschappij heeft KLM een samenwerkingsverband gesloten en hiermee versterken wij onze positie in India.   

Het eerste deel van de lening is terugbetaald, een goede stap voorwaarts. Om aantrekkelijk te zijn voor banken zodat zij ons geld lenen moeten er wel meer stappen gemaakt worden. Met het oog op de druk die Den Haag continu opvoert op KLM en Schiphol, voornamelijk op het dossier Duurzaamheid, zijn wij van mening dat we liever vandaag dan morgen van de overheidslening af zijn. Daarnaast moeten wij als KLM aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt voor nieuw en huidig personeel. Kennis moet binnen de KLM blijven en daar draagt een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage niet aan bij.  

De meivakantie zit erop en dat was voor vele collega’s geen pretje. Op de grond was de emmer volgelopen en een deel van de grondmedewerkers besloot het werk tijdelijk neer te leggen. Een zeer onwenselijke situatie, voor de grondcollega’s in de eerste plaats, maar ook cabinepersoneel werd hierdoor geraakt. Voor ons is het belangrijk dat de onderliggende problemen zo snel mogelijk worden opgelost. Er worden stappen gemaakt, maar het gaat de VNC fractie niet snel genoeg. KLM was weer veelvuldig in het nieuws, hoewel Schiphol een misschien nog wel groter aandeel had in de chaos door het tekort aan securitypersoneel, werd ook onze naam genoemd. Het verzoek van Schiphol om vluchten te schrappen in de zomerpiek is voor de VNC-fractie onacceptabel en die boodschap begrijpt de directie gelukkig ook. Ik hoorde een vergelijking met een ijsjesverkoper: je mag ijs verkopen maar in juli en augustus alleen halve dagen. De zomermaanden zijn voor ons belangrijk en vluchten schrappen is daarom geen optie.    

Om af te sluiten met een positieve noot, de bezetting aan boord was goed, in de meivakantie zaten we wat vertrekkende passagiers vanuit Amsterdam betreft op het pre-corona niveau. <<<

Marc van der Ham
Voorzitter VNC-fractie  

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA