OR Talk

Hallo collega’s,  
 
Via deze digitale nieuwsbrief wordt het ook voor de VNC OR fractie makkelijker om actuele informatie te verstrekken.  
 
De afgelopen maand kenmerkte zich door diverse dossiers, allereerst de toekomstige CEO. Als fractie willen we een duidelijke scheiding maken tussen het proces en de inhoud.
Het proces: volgens de VNC-fractie is dit niet helemaal naar wens verlopen en ik zal jullie meenemen in de genomen en toekomstige stappen. Het is aan de Raad van Commissarissen om een CEO voor te dragen. De vervolgstap is dat Ondernemingsraad advies uitbrengt op dat voorgenomen besluit. De benoeming is dan pas officieel als dit bekrachtigd is op de AvA (Algemene vergadering Aandeelhouders mei 2022).
Met betrekking tot de inhoud, die gesprekken vinden nu plaats en ook collega's van de VNC-fractie zitten hierbij aan tafel.
 
Dan het dossier Airbus; de keuze voor de Airbus A320/A321 als vervanging voor de Boeing 737 is inmiddels genomen. De volgende stap is de motorkeuze en de specificaties. Voor de motorkeuze wordt er naar verschillende aspecten gekeken, denk aan kosten, substainability en de impact voor E&M (Enginering en Maintenance).
Met betrekking tot de specificaties is de inzet van de VNC-fractie: GEEN flexgalley. De impact hiervan op de arbeidsomstandigheden aan boord is volgens ons te groot en weegt niet op tegen de opbrengsten van extra stoelen. Daarnaast is het ook voor passagiers niet wenselijk. De airbus A321 zal ongeveer dan 225 stoelen krijgen, hiermee groeit de standaard cabinebemanning naar 5 personen (4 cabin attendants en 1 purser).
 
Tot slot, de verkiezingen zitten erop. In de nieuwe termijn zal de VNC het cabinepersoneel met 6 zetels vertegenwoordigen. Daarmee is de VNC-fractie de grootste fractie in de Ondernemingsraad!  
Het is nu aan de verkiezingscommissie om te gaan evalueren. Deze termijn was het uniek dat wij te maken hadden met stemgerechtigden in combinatie met gedetacheerd zijn, wat soms problemen opleverde. Daar zal zeker naar gekeken worden.  
De volgende verkiezingen vinden plaats in 2025. Tot die tijd gaat deze fractie er alles aan doen om de belangen van het korps cabinepersoneel zo goed mogelijk te vertegenwoordigen!

Marc van der Ham,
voorzitter VNC OR fractie

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA