Nieuw Promotiebeleid bij KLM goedgekeurd door Ledenraad

7 december 2023

Leestijd < 2 minuten

De Ledenraad heeft vandaag gestemd over het voorgenomen nieuwe promotiebeleid bij KLM. Van de aanwezige leden stemde 75% voor, 23% tegen en 2% blanco. Nu de VNC officieel heeft ingestemd, is het beleid definitief. De gemaakte afspraken worden opgenomen in de nieuwe cao en zullen vanaf januari worden geïmplementeerd, startend met de overgangsregeling.

Discussie en Besluitvorming
Tijdens een presentatie over het nieuwe beleid konden raadsleden vragen stellen en discussiëren voordat er gestemd werd. Dit gaf hen de kans hun standpunt te bepalen, waarna tot stemming werd overgegaan.

De Ledenraad heeft tijdens het hele traject van meerdere jaren wezenlijke invloed gehad op het nieuwe promotiebeleid. Voorbeelden daarvan zijn het verhogen van het aantal herkansingen bij de CAP-test in het promotietraject van CA naar Purser en het aanvragen van coaching anders dan bij de eigen MCC.

Zorgen om KLM begeleiding
De VNC had drie specifieke speerpunten voor het nieuwe promotiebeleid: het moest een duidelijke verbetering zijn ten opzichte van het oude systeem, kandidaten moeten eerder inzicht krijgen in hun promotiekansen en persoonlijke ontwikkeling, functioneren en file moeten een grotere rol gaan spelen. Volgens het sectiebestuur zijn deze wensen voldoende opgenomen in het aangenomen protocol.

De Ledenraad uitte vooral zorgen over de begeleiding vanuit KLM. Vooraf uitten leden van het cabinepersoneel de wens voor meer duidelijkheid en betere begeleiding in het nieuwe systeem. Het nieuwe beleid legt juist de nadruk op zelfontwikkeling, zelfredzaamheid en eigenaarschap van het proces. Het sectiebestuur meldde dat KLM nu meer begeleiding en coaching zal bieden, zeker in vergelijking met het oude systeem.

De Groepscommissie zal het protocol verder uitwerken en erop toezien dat het nieuwe beleid conform afspraak wordt uitgevoerd. Dit wordt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de door jullie gekozen VNC-leden in de GC.

Marije Kroese, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Roberto Tunzi, Ivo Kruse Koster, Chris van Elswijk
KLM Sectiebestuur

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.