Na te laag loonbod vanuit KLM breekt de VNC cao-onderhandelingen af

30 augustus 2023

Leestijd 2 minuten

De cao-onderhandelingen voor cabinepersoneel zijn vastgelopen op een te slecht loonbod vanuit KLM. Vandaag (30 augustus) is KLM geëindigd met:

Per 1 oktober 2023:​ 6%
Per 1 juli 2024: ​​3%
Per 1 januari 2025:​ een conditionele verhoging, gebaseerd op de inflatie over de periode november 2023 tot en met oktober 2024. Indien de inflatie (CPI) over deze periode méér is geweest dan 3%, dan vult KLM de 3% van 1 juli 2024 met maximaal 2% aan.

Voor de VNC is daarmee het gat onoverbrugbaar met onze inzet op een goede loonsverhoging die koopkrachtverbetering realiseert en recht doet aan de inzet van cabinepersoneel. Bovendien is het voor de VNC een randvoorwaarde dat het huidige Sociaal Plan een op een in de nieuwe cao wordt gezet.

Kortweg is de weg door KLM dus afgesloten door níet tegemoet te komen op:

  • een reële loonsverhoging voor dit jaar;
    De negatieve gevolgen van de stijgende prijzen en dalende koopkracht zijn al langere tijd keihard voelbaar in de portemonnee. Om het koopkrachtverlies zoveel mogelijk te compenseren is een goede loonsverhoging in de nieuwe cao noodzakelijk. Het KLM loonbod van 6% voor dit jaar is veel te laag ten opzichte van onze inzet op in eerste instantie 12% en in tweede instantie 11% loonsverhoging. Het huidige loonbod compenseert de inflatie  nauwelijks.
  • de Automatische Prijs Compensatie voor 2024;
    De APC* die wij voor de toekomst willen, dient als een structurele verzekering tegen inflatie. Zonder APC is er geen bescherming van koopkracht in moeilijke tijden. Zonder een automatische prijscompensatie vinden wij dat we ook voor 2024 een goede structurele loonsverhoging moeten afspreken.
  • Het huidige Sociaal plan een op een in de Cao integreren;
    De VNC heeft dit als randvoorwaarde voor een nieuwe cao gesteld. Het huidige Sociaal Plan loopt namelijk gedurende deze cao-periode af (eind 2024). Het integreren van het huidige Sociaal Plan in de nieuwe cao biedt bescherming in moeilijke tijden met dreigende boventalligheid en gedwongen ontslag, zoals we recent tijdens Corona hebben beleefd. Het zou ook getuigen van goed werkgeverschap.

De verschillen zijn te groot en daarmee gaan we ons doel voor cabineleden niet bereiken. Dat betekent dat we terug gaan naar onze leden(raad). In de Ledenraad van 7 september zullen we dan ook in gesprek gaan over passende acties. Na 13 lange overlegronden blijkt praten alleen niet tot het gewenste resultaat te leiden.

Houd onze mediakanalen in de gaten.

Samen sterk, voor en door jou!

Ivo Kruse Koster, Marije Kroese, Ingrid Brama, Carolina Bouwer, Roberto Tunzi, Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders

*De APC is vergoeding voor werknemers voor inflatie. Zijn de prijzen over een bepaalde periode bijvoorbeeld met 1% gestegen, dan krijgen werknemers automatisch 1% loonsverhoging. Zo blijft de koopkracht op peil. Wat ons betreft is het een soort verzekering voor onzekere tijden. Daarnaast houden wij nadrukkelijk de mogelijkheid open om per cao aanvullende loonsverhogingen te vragen indien dit wenselijk is.