Meerderheid VNC leden stemt voor Transavia cao principeakkoord oproepkrachten

24 januari 2023

De afgelopen dagen heeft onze groep oproepkrachten hun stem kunnen uitbrengen over het cao principe akkoord tussen Transavia en de VNC. Deze cao is speciaal voor hen en alleen de groep oproepkrachten mag dan ook hun stem hierover uitbrengen.

De uitslag kwam een half uur nadat onze digitale stembus was gesloten en is als volgt:
Voor:  75%
Tegen: 0%
Blanco: 25%

Van de stemgerechtigde VNC-leden bracht 40% zijn of haar stem uit over dit principe akkoord. Op basis van dit percentage en bovenstaande uitslag is het principeakkoord wat de VNC leden betreft democratisch aangenomen.

Wij willen onze leden hartelijke danken voor hun input en het uitbrengen van hun stem.
In het komende najaar zullen wij alweer starten met de overleggen voor de volgende cao voor deze groep. Mochten er belangrijke punten zijn die volgens jullie op de agenda moeten, dan kunnen jullie deze mailen naar sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Lauren Klaassen & Antonie Kloots
Transavia sectiebestuur