Meerderheid Transavia-leden stemt tegen principeakkoord oproepkrachten

25 juni 2024

Leden van de VNC Transavia sectie hadden tot vrijdag 21 juni 12:00 uur de gelegenheid om hun stem uit te brengen over het principeakkoord oproepkrachten cao. De digitale stembussen zijn inmiddels gesloten en de VNC heeft de uitslag van Inkesta (ons externe bureau voor digitale stemmingen) ontvangen: een forse meerderheid heeft tegen het voorstel gestemd.

Wij hebben deze uitslag vanzelfsprekend met Transavia gedeeld en kregen een teleurgestelde reactie. Transavia heeft aangegeven pas na de zomer weer om tafel te willen gaan zitten. Wij als VNC vinden dat een ingewikkelde opstelling van de werkgever en zullen er alles aan doen om op een eerder moment over deze kwestie in overleg te gaan.

We willen jullie graag bedanken voor jullie stem en ook voor de input die we hebben gekregen in de Oproepkrachten Ledenvergadering van maandag 17 juni jl. Dat is voor ons hele waardevolle informatie en een helder signaal vanuit onze leden. Er zitten verbeteringen in het gepresenteerde principe akkoord maar jullie hebben ons laten weten dat er wat puntjes op de i gezet dienen te worden en de afloop van de nieuwe Oproepkrachten cao te ver weg ligt.

De volledige uitslag is als volgt:

Ja               31,82%
Nee            68,18%
Blanco         0,00%

Totaal        100%

Vanwege het negatieve stemresultaat willen we opnieuw in gesprek met jullie. We zullen daarom op 4 juli van 14:00 uur tot 15:00 uur opnieuw een digitale ledenvergadering houden. Je kan je via deze link t/m 2 juli opgeven voor de Oproepkrachten Ledenvergadering.

Op 3 juli zullen de Teams uitnodigingen aan de geïnteresseerden worden verstuurd.

Antonie Kloots en Lauren Klaassen
Sectiebestuur Transavia