Verkiezingstijd


Stem voor je VNC-collega’s in de GC en ORZetelverdeling en taken Groepscommissie 31
De KLM-groepscommissie (GC31) is één van de 34 groepscommissies die KLM binnen haar ondernemingsraadbestel kent. GC31 bestaat uit 23 leden (twintig vliegende collega's en drie supportmedewerkers). Het cabinepersoneel in de groepscommissie wordt door cabinepersoneel gekozen en de supportmedewerkers door de grondorganisatie van Inflight Services. De VNC-leden van de GC worden door de VNC kandidaat gesteld voor de verkiezingen die eens per drie jaar plaatshebben.

De groepscommissie ziet toe op naleving van de afspraken zoals ze staan in de CAO en alle onderwerpen die direct dan wel indirect te maken hebben met de werkzaamheden van het cabinepersoneel. De bonden maken de afspraken en de GC ziet er nauwlettend op toe dat deze ook dusdanig worden uitgevoerd. De dagelijkse leiding van de GC31 is in handen van het GC31-bestuur.

Zetelverdeling OR
Tijdens de verkiezingen - eens in de drie jaar - wordt via een rekenformule vastgesteld hoeveel vertegenwoordigers van iedere afdeling plaats kunnen nemen in de OR. Er zijn in totaal 25 zetels te verdelen plus een aantal voor plaatsvervangers. De samenstelling van de OR is een evenredige afspiegeling van de samenstelling van KLM. Voor het cabinepersoneel zijn acht zetels gereserveerd; het cabinepersoneel heeft dus een belangrijke stem in de KLM-OR.

Gebruik je stem   
De 24 VNC Groepscommissiekandidaten en de 13 Ondernemingsraadkandidaten tref je onderstaand aan. Als zij worden gesteund door het overgrote deel van de medewerkers, jullie dus, kunnen zij met de bedrijfsleiding aan de slag. Gebruik je stem voor een van hen, ze hebben jullie steun keihard nodig!
 
Hoe en wanneer
Het stemmen gebeurt digitaal en de verkiezingsperiode loopt van 10 t/m 24 april 00.00 uur. KLM houdt jullie op de hoogte.

Klik hier om de VNC KLM GC kandidaten te bekijken

Klik hier om de VNC KLC OR kandidaten te bekijken

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA