GC/OR VERKIEZINGEN: Laat je stem horen!Deze maand vinden de verkiezingen voor de Groepscommissie (GC) en Ondernemingsraad (OR) plaats. Twee weken lang, van 10 t/m 23 april, kunnen KLM en KLC collega’s stemmen om hun vertegenwoordigers te kiezen.

Wil je meer informatie over onze ijzersterke GC/OR kandidaten? Klik op onderstaande linken om kennis te maken met deze kandidaten.

Klik hier om de GC31 kandidaten te bekijken

Klik hier om de GC51 kandidaten te bekijken

Klik hier om de OR kandidaten te bekijken

WAAR GAAT HET OM?
De Ondernemingsraad (OR) is het inspraak- en medezeggenschapsorgaan van een bedrijf. OR-leden regelen belangrijke zaken bedrijfsbreed, bijvoorbeeld op gebied van sociaal personeelsbeleid, veiligheid, gezondheid, welzijn en reïntegratie, onderwerpen die ook allemaal van belang zijn voor cabinepersoneel. Elk bedrijf in Nederland met 50 werknemers of meer is verplicht een OR te hebben, waarin een afvaardiging van die werknemers zitting neemt. KLM voldoet uiteraard ruimschoots aan dat minimum en heeft dan ook OR-leden uit alle domeinen en afdelingen. Zij behandelen onderwerpen die de hele KLM en KLC aangaan.

De Groepscommissies (GC) is een onderdeel van de medezeggenschap. GC-leden beslissen mee over significante zaken als winter- en zomerschema’s, hotels en daggelden, werkbare omstandigheden aan boord, vluchtomlopen en schema’s; WRR; verzoekensysteem; werkmethodieken en materialen aan boord. GC-leden hebben elke maand overleg met de bedrijfsleiding over onderwerpen die hun betrekking hebben op hun specifieke achterban, in dit geval Inflight Services. KLM en KLC hebben elk hun eigen GC, respectievelijk GC 31 en GC 51.

Het stemmen gebeurt digitaal, er zijn veel zetels te verdelen en iedere stem telt.

Geef je stem vleugels, stem VNC lijst 2!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA