Vanuit de Ledenraad

VERSLAG  
Ledenraadsvergadering september 2019

Tijdens de vergadering van september werd er gestart met de herverkiezing van de voorzitter van de KLM sectie, Chris van Elswijk. Daarna werd er gesproken over een test met een nieuw ziekmeldingssysteem. Ook de technische staat van de vloot passeerde de revue, waarna ruim de tijd werd genomen voor het bespreken van de cao-onderhandelingen.

Verkiezing Chris van Elswijk
Aangezien de termijn van de heer van Elswijk als Sectiebestuurder was verlopen werd er een nieuwe verkiezing gehouden. Hij was de enige die zich kandidaat had gesteld. Een raadslid gaf te kennen dat hij doorgaans graag wat te kiezen heeft, maar dat hij dat deze keer totaal niet erg vond. Ook werden er namens het Sectiebestuur, die hem als kandidaat had voorgedragen, lovende woorden gesproken door VNC-voorzitter Annette Groeneveld. Met zeer overtuigende meerderheid van stemmen werd de heer van Elswijk herkozen tot Sectiebestuurder en vervolgens tot voorzitter van de KLM-Sectie. De Ledenraad feliciteert Chris van harte en wenst hem voorspoed in de onderhandelingen met KLM.

Nieuw raadslid
Deze vergadering werd Lineke Dieters welkom geheten als nieuw en terugkerend Ledenraadslid. Alhoewel zij helaas deze vergadering niet aanwezig kon zijn, werd haar veel succes toegewenst.

Ziekmeldingen
De Ledenraad wordt al geruime tijd meegenomen in de plannen omtrent een nieuwe procedure rondom het ziekmelden. Er was de wens om bij ziekmelden week 3 en 4 te behouden, wat helaas geen optie is gebleken. Nu gaat er getest worden met niet alleen ziek melden maar ook beter worden. Er wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om bij belangrijke momenten het rooster (RV) met maatwerk in te vullen. Momenteel bevinden de plannen zich in een eindfase, wat betekent dat een test binnen afzienbare tijd wordt verwacht. De Ledenraad verwelkomt de plannen, maar waarschuwt voor haastige evaluaties. Een nieuw systeem komt er doorgaans niet zonder kinderziektes en moet een eerlijke kans van slagen krijgen waarbij de beoogde effecten gemeten kunnen worden.

Het piept en het kraakt
In het halfjaarlijks gesprek met de directie van KLM kwam naar voren dat de technische staat van de vloot zorgwekkend is. Er wordt erkend dat de gestelde doelen niet worden gehaald, wat verschillende oorzaken kent. Allereerst is er een botsing tussen twee vliegtuigen geweest, wat de nodige reparatiewerkzaamheden heeft opgeleverd. Een van deze twee toestellen, de immer deukgevoelige dreamliner, is helaas nog steeds niet hersteld. Dit heeft ertoe geleid dat het reservetoestel volledig ingezet moet worden in een reeds druk zomerseizoen. Hierdoor komt ook het onderhoud van alle vliegtuigen onder druk te staan, waarin dit steeds meer plaats moet vinden tijdens de korte grondstops op Schiphol. Daarnaast is de aansluiting van deze werkzaamheden met Engineering & Maintenance niet optimaal, dit alles tezamen zorgt voor de vele verstoringen en annuleringen van afgelopen tijd.

Aan tafel
Een aantal weken geleden zijn alle bonden collectief van de cao-onderhandelingstafel weggelopen. Zij stelden gezamenlijk pas terug te komen als KLM met een substantieel hoger bod zou komen. Dit gebeurde afgelopen week, waarin KLM met een loonsverhoging kwam van 6% over 3 jaar. Feitelijk gezien is dit een hoger bod dan voorheen, echter is deze nog ver weg van wat acceptabel is voor de VNC. Hoewel het Sectiebestuur reden ziet om terug te keren aan de onderhandelingstafel, is van het accepteren van dit bod geen sprake.

Meer loon, minder koopkracht
De Ledenraad benadrukte dat alles stijgt: de huren, de prijzen van de boodschappen en de reiskosten. Het enige dat niet (genoeg) meestijgt zijn de lonen. Meerdere jaren heeft het KLM personeel op de nullijn gestaan qua loonstijging, en de afgelopen jaren slechts enkele procenten bij kunnen tellen. Dit heeft gezorgd voor een behoorlijk koopkrachtsverlies bij KLM-medewerkers, wat momenteel niet meer uit te leggen valt in deze positief-economische tijden.
 
Historisch laag
De Ledenraad ziet een lijn in de cao-voorstellen van KLM in de afgelopen paar jaar. Elke onderhandeling komt KLM met een onwaarschijnlijk laag bod, waar na onderhandelingen nog maximaal een procentje bij komt. De Ledenraad vroeg zich af in hoeverre de cao-voorstellen van KLM bewust onrealistisch zijn, zoals ook dit jaar het geval is. Het Sectiebestuur herkent deze visie, maar wil de huidige onderhandelingen nog een kans geven nu KLM een beweging maakt op structurele loonsverhoging. De Ledenraad stelde er weinig vertrouwen in te hebben dat KLM met een bod gaat komen dat reëel en acceptabel is. Het Sectiebestuur deelt deze vrees, maar stelt er alles aan gedaan te willen hebben om tot een akkoord te komen.

Sluwe tactiek
De Ledenraad stelde de beweging van KLM als een geniale zet te zien. Het bod is te laag om bij voorbaat af te wijzen, maar het is ook veel te laag om te accepteren. Het schept voor KLM de ideale situatie om iedereen weer aan tafel te krijgen, terwijl we dichter naar de datum van het 100-jarig bestaan toe kruipen. Wel ziet de Ledenraad het als zeer positief dat de voorgestelde salarisstijging losgekoppeld is van enige productiviteitsverhoging. Negatiever werd het voorstel ontvangen dat als wij daarbovenop een procent extra structureel loon zouden willen krijgen, we dat zouden kunnen bewerkstelligen door de winstdeling in te perken. Immers, KLM stelt geen grote loonsverhogingen te kunnen betalen door naderende ‘donkere wolken. Het beperken van de winstdelingsregeling zou alleen positief voor KLM zijn wanneer er een flinke winst wordt gemaakt. Zo wordt de gedachte gevoed dat de donkere financiële tijden die wij tegemoet gaan niet meer zijn dan strategie.

Kom ook!
Werk je bij KLM en ben je lid van de VNC? Dan kun je als toehoorder bij de Ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De eerstvolgende vergadering is donderdag 3 oktober. Je kunt je opgeven via ledenraad@vnconline.nl voor woensdag 2 oktober tot 12.00 uur.

'Vanuit de Ledenraad' valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA