Vanuit de Ledenraad

VERSLAG  
Ledenraadsvergadering juni 2019

Deze vergadering werden er twee nieuwe raadsleden welkom geheten. Samen met de andere leden bogen zij zich over het vraagstuk van een gemiddelde deeltijdfaciliteit. Ook het verdwijnen van de sales-commissie passeerde de revue, waarna er werd gediscussieerd over de interchange door Stobart Air.
Een groot deel van de vergadering was gereserveerd voor de onderhandelingen over een nieuwe cao, waarbij de rekenmethodes van KLM geïrriteerde reacties opriepen.

Wisseling van de wacht
De afgelopen maanden heeft een aantal raadsleden hun zetel opgegeven en zijn er nieuwe leden vanuit de reservelijst binnengekomen. Verkiezingen binnen de OR, andere werkzaamheden en andere verplichtingen waren enkele redenen voor het neerleggen van het raadswerk. Dit onderstreept het belang van de reservelijst, waarop raadsleden staan die mee hebben gedaan aan de verkiezingen. Dit keer zijn Willeke van den Boomgaard en oud-raadslid Ilska Mojet de Raad komen versterken. Hun mederaadsleden heetten hun welkom en wensten hun veel succes.

Gemiddeld deeltijd
Als onderdeel van de huidige cao-afspraken zou de mogelijkheid tot het werken met gemiddeld deeltijd worden onderzocht. Hierin zou een collega bijvoorbeeld een bepaalde periode aaneensluitend werkzaam zijn, en in een andere periode het gebundelde NIZ-verlof opnemen - uiteraard op vrijwillige basis. Mogelijk zou dit een aantal collega’s uitkomst kunnen bieden. De eerste verkenningen hebben tot de conclusie geleid dat er een hoop (wettelijke) haken en ogen aan de uitvoerbaarheid van zo’n systeem zitten. Toch stelden raadsleden dat er binnen het korps behoefte is aan een dergelijke deeltijdfaciliteit. Een raadslid sprak de wens uit dat dit onderwerp niet van tafel zal verdwijnen. Het Sectiebestuur zal het blijven bespreken tijdens het cabineoverleg met KLM.
  
Eenmaal, andermaal, verdwenen
In de cao staat een artikel dat regelt dat cabinepersoneel commissie krijgt over de verkopen aan boord. Aangezien dit maandelijkse inkomsten zijn die zullen vervallen wanneer de sales worden stopgezet, is de VNC met KLM in overleg over compensatie. KLM heeft een eenmalig bedrag geboden, waarover het Sectiebestuur zich nu buigt. Een raadslid wilde weten of de commissie voor het verkopen van upgrades naar de economy class ook vervallen met het verdwijnen van de taxfree verkopen. Het SB stelt dat de huidige manier van upgraden aan boord waarschijnlijk op een andere manier zal worden ingevuld. Daardoor zal deze commissie waarschijnlijk ook verdwijnen en zal de compensatie voor de weggevallen taxfree-verkoop ook een compensatie voor de upgrades inhouden. Een raadslid pleitte ervoor het sales-commissie-artikel nog niet uit de cao te schrappen. Mochten de verkopen aan boord immers ooit, in welke vorm dan ook, hun rentree maken, dan moet er niet weer gestreden worden om de commissie terug te krijgen. Dit is ook de reden dat veel artikelen van vroeger nog ‘slapend’ in onze cao staan.
  
Stobart Air
Sinds enige maanden wordt door KLM op een aantal KLC en KLM bestemmingen vliegmaatschappij Stobairt Air ingehuurd. Het bedrijf wil deze samenwerking graag verlengen. De VNC heeft kort onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden bij Stobart Air en gebleken is dat deze maatschappij vakbondsorganisaties buiten de deur houdt. Dit soort praktijken draagt uiteindelijk bij aan oneerlijke concurrentie. De VNC vindt dan ook dat Stobart Air niet zou mogen worden ingehuurd, maar KLM is de verlenging reeds aangegaan, terwijl daarvoor instemming van de VNC is vereist. Het Sectiebestuur onderzoekt of zij deze toestemming de-facto gaat verlenen of dat ze hem zal afwijzen en wat voor consequenties dat zal hebben.  

Dure dagen
In de onderhandelingen over een nieuwe cao heeft de VNC de wens om ‘nevenopdracht gratis’ af te schaffen. KLM stelt dat elk van deze dagen een waarde van een paar miljoen euro vertegenwoordigt. Een raadslid trekt deze berekening in twijfel en rekent voor dat een dag die waarde nooit kan hebben gezien de totale loonsom. Ze vroeg het SB de waardeberekening van de dagen na te gaan, wat het Sectiebestuur toezegde.
  
Creatief rekenen
Tijdens de vergadering praatte het SB de Ledenraad bij over de voortgang van de cao-onderhandelingen. Zo werd de presentatie doorgenomen die KLM aan de bonden gaf tijdens het cao-overleg. De Ledenraad ervaarde deze als zeer creatieve propaganda en hoopte dat KLM niet teruggaat naar de onderhandelingsstijl die zij twee jaar geleden heeft ingezet. Mocht dat het geval zijn, dan zal het beetje vertrouwen dat is terugverdiend snel verdwenen zijn.
  
In the picture
In elk VNC Magazine komt een verschillend raadslid aan het woord over wat hem/haar beweegt of opvalt binnen de vliegwereld. Deze maand was het de beurt aan Miranda van Heukelom-Honig. Zij stelt dat het belangrijk is binnen de Ledenraad elk punt met een helikopterview te bekijken: ‘niet ons belang geldt, maar dat van alle collega’s, in alle functies.’ Nieuwsgierig naar haar stukje? Je vindt het op pagina 51 in VNC Magazine 3.

Kom ook!
Werk je bij KLM en ben je lid van de VNC? Dan kun je als toehoorder bij de Ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De eerstvolgende vergadering is donderdag 4 juli. Je kunt je opgeven via ledenraad@vnconline.nl voor woensdag 3 juli 12.00 uur.

'Vanuit de Ledenraad' valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA