Vanuit de Ledenraad

VERSLAG  
Ledenraadsvergadering januari 2019

Vrijwillige Vertrekregeling
Ook voor dit jaar is de vrijwillige vertrekregeling (VVR) opengesteld. De verwachting is dat er dit jaar meer gebruik van zal worden gemaakt dan vorig jaar. 2019 telt drie uitstroommomenten: mei, augustus en november. Aanmelden voor deze drie uitstroommomenten kan tot uiterlijk 17 februari aanstaande bij KLM. Aangezien KLM in oktober haar honderdjarig bestaan viert, is de verwachting dat de meeste collega’s die gebruik willen maken van de regeling dat in november zullen doen. Om collega’s die eerder in het jaar uitstromen tegemoet te komen, heeft de KLM-directie laten weten dat ook zij uitgenodigd zullen worden voor de festiviteiten.

Nieuwe tellers in verzoekensysteem
Tijdens de vorige vergadering is er een motie aangenomen waarin een versimpeling van de RR-, IR-, CS-, JV-, OD-, en CK-tellers is afgesproken. Ook komt er een verruiming van het aantal aanvraagbare vrije dagen voor cabinepersoneel en komen er meer mogelijkheden om dat zelf te regelen. De invoering van dit systeem verloopt heel voorspoedig: eind januari wordt er begonnen met testen. De verwachting is dat het systeem in maart of april kan worden ingevoerd.

Motie aanpassing cao-artikel bepaalde tijdscontracten
Tijdens de vergadering van december is een motie van het Sectiebestuur over de aanpassing van de cao-tekst aangaande bepaalde tijdscontacten urgent verklaard. Het verschil van interpretatie tussen de VNC en KLM had ertoe geleid dat de zaak werd voorgelegd aan een arbiter. Die had aangedrongen op nogmaals onderhandelen en dat leidde tot een compromis.

De nieuwe cao-tekst werd tijdens de Ledenraadsvergadering van december kritisch ontvangen, wat ertoe leidde dat het Sectiebestuur de motie terugtrok. Na verder overleg en extra juridisch advies werd aan de kritiek gehoor gegeven en is de motie aangepast. De nieuwe tekst doorstond de test goed en is tijdens de laatste vergadering middels een urgent verklaarde motie aangenomen

Kom ook!
Werk je bij KLM en ben je lid van de VNC? Dan kun je als toehoorder bij de Ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De eerstvolgende vergadering is donderdag 7 februari. Je kunt je opgeven via ledenraad@vnconline.nl voor woensdag 6 februari 12.00 uur.

'Vanuit de Ledenraad' valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA