Vanuit de Ledenraad

VERSLAG  
Ledenraadsvergadering augustus 2019

Tijdens de vergadering van augustus is er gesproken over het behoud van het rooster bij ziekmelding en het verdwijnen van de verkopen aan boord. Het grootste deel van de vergadering, die de hele dag duurde, ging over de cao-onderhandelingen met KLM. Nu alle bonden zijn weggelopen bij het overleg, is er een impasse ontstaan. De Ledenraad steunt hierin het Sectiebestuur: na negen jaar moet er een ruimhartige loonsverhoging komen. De Ledenraad geeft het Sectiebestuur nu al een mandaat om stappen te ondernemen.

Star en irreëel
Een tijdje geleden werd bekend dat de onderhandelingen tussen KLM en alle bonden van cabine-, cockpit- en grondpersoneel waren geklapt. Het Sectiebestuur heeft de Ledenraad bijgepraat over wat zich precies heeft afgespeeld tijdens deze onderhandelingen en hoe het zover is gekomen. Hoewel kleinere onderwerpen voor KLM bespreekbaar waren, is zij nooit van haar loonbod van 2,25% afgeweken. De bonden hebben meermalen laten weten dat dit bod hoger moest worden om tot een akkoord te kunnen komen. KLM bleef keer op keer hetzelfde percentage bieden, om uiteindelijk hetzelfde percentage te bieden voor een langere looptijd, namelijk 20 in plaats van 16 maanden. Dat komt neer op een lager gemiddeld percentage per maand dan het eerste bod, wat voor alle bonden reden was om de onderhandelingen stop te zetten.

Tot hier en niet verder
De Ledenraad, al geïrriteerd door de aanhoudende negatieve opstelling van KLM, vroeg het Bestuur Ledenraad een motie op te stellen die acties mogelijk maakt, met stakingen als uiterste stap. Dit gebeurde en de motie werd unaniem aangenomen. De Raad stelde niet uit te zijn op een staking, maar daar wel toe bereid te zijn, mocht KLM haar houding niet aanpassen. Zij somde op dat wij als cabinepersoneel jarenlang tientallen miljoenen euro’s hebben ingeleverd en middels bezuinigingen flink hebben bijgedragen aan het gezond maken van het bedrijf. Er is twee jaar op rij meer dan een miljard euro winst gemaakt en het ziet ernaar uit dat ook komend jaar winstgevend is. Immers, van enige winstwaarschuwingen die verplicht zijn voor beursgenoteerde bedrijven, is geen sprake.

Investeren
In deze economisch goede tijden is KLM niet eens bereid inflatiecorrectie toe te passen op het loon van haar personeel. KLM stelt dat ‘donkere wolken’ zich samenpakken boven de luchtvaart, maar de Ledenraad ziet vooral dat KLM de investeringen komend jaar op het peil van 1,3 miljard euro wil houden. De Ledenraad heeft geen goed woord over voor het misbruiken van economische prognoses als bedrijfsstrategie, om vervolgens te kunnen investeren in alles behalve het personeel. Dat KLM niet wenst te investeren in een structurele loonsverhoging die recht doet aan haar personeel neemt de Ledenraad hoog op. Het Sectiebestuur kreeg een mandaat mee om tot het uiterste te gaan met betrekking tot de houding van KLM.
De maat is vol.

Rooster week 3 en 4 bij ziekte
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een manier om bepaalde data uit het rooster te kunnen houden na een ziekmelding. Na uitgebreid verkennend onderzoek is de verwachting dat er binnen enkele maanden een test van start gaat. De Ledenraad is benieuwd naar de uitkomsten van die test.

Eenmaal, andermaal, verkocht
Na lang onderhandelen leek er een akkoord in zicht over de compensatie voor de te verdwijnen verkoop van artikelen aan boord. Op het laatste moment liet KLM weten dat het compensatiebedrag waar beide partijen zich in leken te kunnen vinden, inclusief upgrades naar de economy comfort klasse is. Hier is nooit over gesproken en deze upgrades verdwijnen vooralsnog ook niet. Het Sectiebestuur is van mening dat de commissie voor de upgrades naar economy comfort niet hoort komen te vervallen. De Ledenraad peilde de meningen en liet daarna weten in overgrote meerderheid achter het standpunt van het Sectiebestuur te staan. Zij betreurt tevens dat KLM een bekend bedrijfsprincipe – hogere winsten door verkoopcommissies – volledig negeert.  

Kom ook!
Werk je bij KLM en ben je lid van de VNC? Dan kun je als toehoorder bij de Ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De eerstvolgende vergadering is donderdag 5 september. Je kunt je opgeven via ledenraad@vnconline.nl voor woensdag 4 september tot 12.00 uur.

'Vanuit de Ledenraad' valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA