Standpunt ledenraad

VERSLAG Ledenraad
5 juli 2018

Vrijwillige Vertrekregeling (VVR)
Als onderdeel van de nieuwe cao is er een vrijwillige vertrekregeling tot stand gekomen met een uitvraagronde voor zowel 2018 als 2019. Omdat de uitvraag voor 2018 nog niet aan de limiet zit wat betreft aantal deelnemers, is besloten de deadline te verlengen van 1 naar 15 juli. De collega’s die zich voor 1 juli hebben opgegeven, zullen voorgaan op latere aanmeldingen als het maximumaantal plekken wordt overschreden. Hoewel de Ledenraad positief reageerde op de nieuwe VVR, werden er vragen gesteld bij het aantal aanmeldingen, dat kleiner is dan verwacht. Verklaringen die de VNC hebben bereikt, variëren van dat het geboden geldbedrag te laag wordt bevonden tot collega’s die graag het 100-jarig bestaan van de KLM mee willen maken.

Burn-outklachten
Waarom een aantal mensen wél over het meedoen aan een VVR nadenkt, is dat zij kampen met burn-outklachten. De VNC vindt met klem dat de VVR-regeling daar niet voor bedoeld is en dat deze collega’s adequate hulp nodig hebben.
Een aantal raadsleden sprak zorgen uit over de hoeveelheid langdurig zieken in het korps en hoopt dat de recente daling in het ziekteverzuim door zal werken bij de langdurig zieken. Desalniettemin zegde het Sectiebestuur toe de situatie nauwlettend in de gaten te houden, temeer daar er een verwacht overschot aan collega’s zou moeten zijn nu niet alle VVR-plekken worden benut. Dat overschot is er op dit moment echter niet.

Nieuwe service aan boord
Op 1 juli is de nieuwe service in de M-class op intercontinentale vluchten op negen bestemmingen van start gegaan. Er is vooraf veel informatie verspreid over het nieuwe product en de werkmethodiek, ook op het BMC werd tekst en uitleg gegeven. Helaas was er op het moment van vergaderen nog niet veel terugkoppeling, aangezien nog niet veel collega’s met de nieuwe service hadden gevlogen. Op sommige buitenstations, zoals Hong Kong, zijn nog kinderziektes gemeld, zoals oude besteksets op de nieuwe trays, wat ruimteproblemen opleverde. Deze problemen worden snel aangepakt. De vrees dat bij zoveel passagiers per CA de laatste maaltijden te koud zouden zijn, bleek gelukkig niet gegrond. De temperatuurmetingen van de eerste tot laatste maaltijd lagen alle boven de norm. De ontwikkeling en beleving van het nieuwe product en de service worden voorlopig nauwlettend in de gaten gehouden.

Geen nieuwe cao vliegers
Zoals bekend heeft de Ledenraad van de VNV het cao-voorstel voor de vliegers afgewezen. Omdat er in onze cao een koppeling is gemaakt tussen onder andere de loonstijging en XFA/XCM-regeling met nog te maken afspraken in de cao’s van de andere domeinen, is hier nog niet veel duidelijkheid over. Wel duidelijk was dat in het afgewezen akkoord de kosten voor de werknemer bij de XCM-regeling niet is opgenomen, wat zou betekenen dat dit ook niet zou wijzigen in de XFA-regeling. Zowel het Sectiebestuur als de Ledenraad zijn benieuwd wat voor afspraken er bij grond en vliegers zullen worden gemaakt.

Verkiezingen Ledenraad
De termijn van drie jaar van de huidige Ledenraad zit er eind deze zomer weer op. Begin oktober begint de nieuwe termijn, waarvoor in september verkiezingen zullen worden gehouden, mits er meer dan 100 aanmeldingen binnenkomen. Aangezien VNC-leden zich tot 12 juli op konden geven, werd campagne en planning nog een keer uiteengezet. Een aantal raadsleden zei uit te zien naar de verkiezingen en de instroom van nieuwe collega’s. De toehoorders van deze vergadering besloten zich ook kandidaat te stellen.

Kom ook!
Werk je bij KLM en ben je lid van de VNC? Dan kun je als toehoorder bij de ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De eerstvolgende vergadering is donderdag 2 augustus. Je kunt je opgeven via ledenraad@vnconline.nl.

Standpunt Ledenraad valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA