Standpunt ledenraad

VERSLAG
Ledenraadsvergadering 5 april 2018

Deze vergadering stonden er naast de gebruikelijke stand van zaken een tweetal nota’s en een motie op de agenda. Het afgeronde cao-proces werd geëvalueerd en er is gesproken over het omzetten van protocollen naar cao-teksten.

Cao en cabineoverleg
Aangezien de nieuwe cao net was ingegaan, werd nogmaals gekeken naar de uitwerking van gemaakte cao-afspraken. Een van de onderwerpen waar een raadslid vragen over stelde, betrof de vereenvoudiging van tellers. Zoals afgesproken wordt geprobeerd over te gaan naar zo weinig mogelijk tellers, waarbij het uitgangspunt twee tellers zijn: één waar de collega zelf de beschikking over heeft en één voor de dagen die KLM mag indelen. Het raadslid wilde weten welke huidige tellers – zoals RR of CS – naar de KLM-teller gaan en welke naar de ‘eigen’ teller. Het sectiebestuur legde uit dat het standpunt van de VNC is dat zoveel mogelijk tellers naar de ‘eigen’ teller toe moeten worden omgezet. Zij erkent echter ook dat KLM het belangrijk vindt dat er genoeg dagen naar de KLM-teller gaan, aangezien zij ruimte in haar eigen planning moet kunnen houden. Het raadslid voorspelde hierin een mogelijk probleem, gezien het feit dat KLM op allerlei manieren op zoek is naar extra ruimte en flexibiliteit in de planning. Meer dagen op de KLM-teller zou een logisch instrument daartoe zijn. Zij riep het sectiebestuur op voor deze onwenselijke situatie te waken.

Uitslag medewerkerstevredenheidsonderzoek
Een ander raadslid constateerde dat het MT van KLM geen excuses heeft aangeboden naar aanleiding van de uitslag van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek. De beschamende uitslag was alleen via een goed verstopte link te vinden in een column van Miriam Kartman, waarin deze alleen toezegde te willen werken aan de wederopbouw van het vertrouwen. Nergens uitte zij de conclusie dat het MT verkeerd heeft gehandeld. Het raadslid vroeg zich af waarom het MT geen gevolgen aan deze uitslag verbindt. Een ander raadslid schaarde zich achter de verbazing voor het feit dat het MT de hand niet in eigen boezem steekt. Hij vroeg zich af of het MT überhaupt in staat is het vertrouwen van het cabinepersoneel terug te winnen.

Verwerking cao-protocolteksten
Dat de protocolteksten al sinds 2011 niet in de cao zijn geschreven, is al lang een doorn in het oog van veel raadsleden. De werkgroep WRR liep hier tegenaan toen zij zich wilde verdiepen in de WRR. Bij alles wat je opzoekt, moet je vier protocolteksten doorworstelen om te kijken of er aanvullingen en/of veranderingen zijn op de regels. De werkgroep heeft de Ledenraad gevraagd of zij dit probleem deelde. De Raad vond unaniem dat deze achterstand onacceptabel is. Er zijn verschillende voorstellen gedaan binnen welke termijn het wenselijk is dat protocolteksten na te zijn afgesproken in de cao worden geschreven. Het sectiebestuur gaf aan druk bezig te zijn met KLM om deze achterstand in te halen. Natuurlijk is dat fijn, maar de Ledenraad wil een herhaling in de toekomst graag voorkomen.

Evaluatie cao-proces
Na elke afgeronde cao evalueert het sectiebestuur met de Ledenraad het gelopen proces. Daar kunnen we allemaal van leren.
Wat het afgelopen cao-proces onderscheidde van alle voorgaande, zijn de werkonderbrekingen die een aanzienlijk deel van het korps heeft gehouden. Tijdens de evaluatie werd opgemerkt dat het voor veel deelnemers een moeilijke beslissing is geweest om mee te doen, maar dat de acties nog altijd worden gezien als gerechtvaardigd. De opvatting dat het management van Inflight Services te weinig oog heeft gehad voor het goed kunnen functioneren van het cabinepersoneel heerst nog altijd en legitimeert de werkonderbrekingen.
Wat verder opviel was dat het niet altijd voor iedereen gemakkelijk is geweest om radiostilte te houden op het moment dat het sectiebestuur in gesprek was met KLM. In tegenstelling tot het onderhandelingsproces van twintig jaar geleden, verlopen processen nu veel strategischer. En de kaarten op sommige momenten voor de borst houden, kan een tactiek zijn. Het wachten op een uitkomst vraagt dan wel wat geduld.
Ook over de communicatie naar de leden verschilde men van mening. Helaas kun je hier nooit iedereen tevreden mee maken. Het sectiebestuur heeft wel toegezegd dat ze hier met veel aandacht naar blijft kijken.
Uiteindelijk concludeerde de Ledenraad dat men in grote lijnen achter het proces stond en tevreden was met het resultaat. Alle feedback wordt zowel door het sectiebestuur als door het bestuur Ledenraad meegenomen.  

Kom ook!
Werk je bij KLM en ben je lid van de VNC, dan kun je als toehoorder bij de Ledenraadsvergaderingen aanwezig zijn. De Ledenraad komt 3 mei bijeen. Je kunt je opgeven als toehoorder via ledenraad@vnconline.nl. Let wel: doe dat voor woensdag 2 mei!

Standpunt Ledenraad valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur Ledenraad.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA