OR bestuur:
Voorzitter : Terence

Commissie ARBO VGWM:
Marc

Commissie Personeel & Organisatie (P&O):
Trudy

Commissie BedrijfsFacilitair (CBF):
Kenny

Financieel Economische Commissie (FEC):
Paulette

ICT Commissie:
Jeffrey

Zorgverzekeringscommissie (ZVC):
Paulette

Europese Ondernemingsraad (EOR):
Trudy
Marije (plv)

Strategisch Platform AF-KL Groep (Strategic Committee):
Trudy

Werkgroep Vloot:
Paulette

Afvaardiging Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg (MNO):
Jeffrey

Care for Blue (C4B):
Trudy

Werkgroep Verkiezingen:
Jurgen
Paulette

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA