Ledenraad

De KLM-Ledenraad bepaalt samen met het KLM-sectiebestuur mede het beleid voor onze duizenden vliegende collega's. De beleidslijn wordt door het KLM-sectiebestuur uitgezet en uitgevoerd, echter over iedere eventuele wijziging op de cao dient gestemd te worden in de KLM-Ledenraad. Op deze manier wordt er een democratisch en goed doordacht proces doorlopen. In de Ledenraad hebben gemiddeld 90 Raadsleden zitting, zij zijn allen cabinecollega's. De leden van de Ledenraad worden uit en door KLM leden van de VNC voor de duur van drie jaar gekozen. De huidige zittingstermijn van de Ledenraad loopt van oktober 2018 t/m oktober 2021.

Bestuur Ledenraad
De Ledenraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een eerste vice-voorzitter en indien gewenst
een tweede vice-voorzitter alsmede een eerste en indien gewenst een tweede secretaris.

Klik hier voor de portrettengalerij van onze huidige Ledenraadsleden.

Volg het debat
Ben je KLM-er en VNC-lid, dan kun je als toehoorder aanwezig zijn. Stuur een mail naar ledenraad@vnconline.nl om je op te geven. De Ledenraadsvergadering van 3 oktober start om 10.00 uur in het Van der Valk Hotel Amsterdam Airport.

Onder 'Vanuit de Ledenraad' doet het Bestuur Ledenraad verslag van de vergadering.

Informatief filmpje over de Ledenraad

Afmelden Ledenraad

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA