Planning en Assignment Commissie

De Planning en Assignment Commissie, de PAC, buigt zich over alle schema's die gevlogen worden, de wijzigingen hierin en de eventuele problemen die zich voordoen. De commissie houdt zich bezig met het toetsen van de omloopschema's aan de CAO en daarbij komende afspraken.
Tot de taken van de Planning en Assignment Commissie behoren onder andere: het overleg over schema's voor zowel de zomer- als de winterdienst om zo - met behulp van bijvoorbeeld potdagen - tot goede omloopschema's te komen. Het signaleren en oplossen van problemen die zich voordoen in de vluchtuitvoering en die van structurele aard blijken. Denk aan de toepassing van de Werk- en Rusttijdenregeling (WRR), OCR en crew seating. Het controleren van de uitoefening op de vluchtuitvoering en de hiermee samenhangende omloopschema's. Het verkrijgen van een goed basis indelingspatroon (BIP) voor de Europese dienstuitvoering.

In de Planning en Assignment Commissie hebben namens de VNC bovenstaande collega's zitting.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA