Commissie Inflight Service en Techniek

De Commissie Inflight Service en Techniek, de CIST, overlegt over het werk en de werkomstandigheden van het KLM cabinepersoneel.
Tot de taken behoort: zorgen dat ze voortijdig geïnformeerd worden over productveranderingen, zodat in een vroeg stadium invloed kan worden uitgeoefend.
Het signaleren van trends ten aanzien van product- of materiaalverslechteringen, deze proberen te voorkomen dan wel te bestrijden. Het toetsen van de werkomstandigheden aan de ARBO-wetgeving.

In de Commissie Inflight Service & Techniek hebben namens de VNC bovenstaande collega's zitting.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA