Hotel- en daggeldcommissie

De Hotel- en daggeldcommissie, de Hodaco, houdt zich bezig met alle zaken betreffende hotels, daggelden en crewvoedsel. Zij voert samen met de vliegers overleg met de KLM. De Hodaco heeft een gedelegeerde taak van de VNC voor wat betreft de bepalingen in de CAO ten aanzien van hotels, daggeldberekening en crewvervoer op de route. Het overleg vindt plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de groepscommissies van cabineleden en vliegers. Tot de taken van de Hotel- en daggeldcommissie behoren onder andere: het houden van hotel-survey's aan de hand van een speciaal ontwikkelde survey checklist. Het in de gaten houden van kwaliteit en veiligheid in en rond de gekozen hotels op de slipstations. Het vooraf overleggen aangaande voeding voor crew (crewmaaltijden, broodjes en dergelijke) voor het komend seizoen.

In de Hotel- en daggeldcommissie hebben namens de VNC bovenstaande collega's zitting.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA