Groepscommissie KLM (GC31)

Klik hier voor de subcommissies

Het cabinepersoneel is vertegenwoordigd in ondermeer het medezeggenschapsorgaan de groepscommissie (GC). De KLM is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht om dit soort overlegstructuren tussen bedrijfsleiding en personeel te faciliteren. De GC overlegt namens het personeel van één specifieke afdeling. In dit geval is dat de GC31 als vertegenwoordiging van het cabinepersoneel, met de bedrijfsleiding van Inflight Services.

GC31
De KLM-groepscommissie (GC31) is één van de 34 groepscommissies die KLM binnen haar ondernemingsraadbestel kent. GC31 bestaat uit 24 leden (21 vliegende collega's en drie supportmedewerkers). Het cabinepersoneel in de groepscommissie wordt door cabinepersoneel gekozen en de supportmedewerkers door de grondorganisatie van Inflight Services. De VNC-leden van de GC worden door de VNC kandidaat gesteld voor de verkiezingen die eens per drie jaar plaatshebben.

De groepscommissie ziet toe op naleving van de afspraken zoals ze staan in de CAO en alle onderwerpen die direct dan wel indirect te maken hebben met de werkzaamheden van het cabinepersoneel. De bonden maken de afspraken en de GC ziet er nauwlettend op toe dat deze ook dusdanig worden uitgevoerd. De dagelijkse leiding van de GC31 is in handen van het GC31-bestuur.

Taken van het bestuur
Het GC-bestuur heeft contact met de cabinebonden, de KLM-ondernemingsraad (OR), andere groepscommissies en heeft natuurlijk overleg met de bedrijfsleiding van Inflight Services.

Overleg
De GC vergadert één keer per maand autonoom, in principe op de woensdag van de derde volle week van elke kalendermaand. Het interne gedeelte van dit overleg (van 10.00 tot 15.30 uur) is openbaar. Daarna begint de besloten overlegvergadering met de bedrijfsleiding van Inflight Services. De vergaderingen vinden plaats op het hoofdkantoor van KLM in Amstelveen. Daarnaast hebben alle subcommissies hun eigen overleg met Inflight Services.

Communicatie
De GC verspreidt maandelijks het Grocabulletin (het welbekende 'groene blaadje') via de KLM NewsApp en er is een aantal hardcopy exemplaren beschikbaar bij de servicehub in het BMC. Je kunt altijd communiceren met de GC door op een IFR 'copy groepscommissie' te schrijven. De IFR wordt dan door KLM doorgestuurd naar de GC die dit vervolgens behandelt. Je kunt echter beter een mail sturen aan de GC of één van de subcommissies: e-mailadressen staan verderop vermeld.

Omdat het werk van de GC zo veelomvattend is, zijn de uiteenlopende onderwerpen verdeeld over vier subcommissies. Dat zijn de personeelscommissie, de C.I.S.T, de Hodaco en de P.A.C.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA