Verkiezingen KLC GC/OR

Deze maand vinden de verkiezingen voor de Groepscommissie (GC) en Ondernemingsraad (OR) plaats. Twee weken lang, van 10 t/m 23 april, kunnen KLM en KLC collega’s stemmen om hun vertegenwoordigers te kiezen.

Wil je meer informatie over onze ijzersterke GC/OR kandidaten? Klik op onderstaande linken om kennis te maken met deze kandidaten.

KLC promo filmpje

Kandidaten GC51

Kandidaten Ondernemingsraad

WAAR GAAT HET OM?
De Ondernemingsraad (OR) is het inspraak- en medezeggenschapsorgaan van een bedrijf. OR-leden
regelen belangrijke zaken bedrijfsbreed, bijvoorbeeld op gebied van sociaal personeelsbeleid,
veiligheid, gezondheid, welzijn en reïntegratie, onderwerpen die ook allemaal van belang zijn voor
cabinepersoneel. Elk bedrijf in Nederland met 50 werknemers of meer is verplicht een OR te hebben,
waarin een afvaardiging van die werknemers zitting neemt. KLM voldoet uiteraard ruimschoots aan dat
minimum en heeft dan ook OR-leden uit alle domeinen en afdelingen. Zij behandelen onderwerpen die de
hele KLM en KLC aangaan.

De Groepscommissies (GC) is een onderdeel van de medezeggenschap. GC-leden beslissen mee over
significante zaken als winter- en zomerschema’s, hotels en daggelden, werkbare omstandigheden aan
boord, vluchtomlopen en schema’s; WRR; verzoekensysteem; werkmethodieken en materialen aan
boord. GC-leden hebben elke maand overleg met de bedrijfsleiding over onderwerpen die hun
betrekking hebben op hun specifieke achterban, in dit geval Inflight Services. KLM en KLC hebben elk
hun eigen GC, respectievelijk GC 31 en GC 51.

Het stemmen gebeurt digitaal en de verkiezingsperiode loopt van 10 t/m 23 april.
Er zijn veel zetels te verdelen en iedere stem telt.

Geef je stem vleugels, stem VNC lijst 2!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA