Groepscommissie KLC (GC51)

Bovenstaande collega’s zijn kandidaat gesteld door de VNC en nemen namens het cabinepersoneel van KLM Cityhopper zitting in de Groepscommissie.

Zoals ieder groot bedrijf heeft ook KLM Cityhopper een medezeggenschapsorgaan. Bij KLC is dit Groepscommissie 51 (GC51). Deze valt onder de Ondernemingsraad van de KLM. De GC bestaat uit tien zetels die worden ingevuld door collega's vanuit de verschillende divisies. Zo zijn er zetels voor cockpit, cabine, passage en kantoor. Met z'n allen proberen we de belangen van alle collega's binnen deze divisies zo goed mogelijk te behartigen.

De Groepscommissie ziet toe op naleving van de afspraken zoals ze staan in de CAO en alle onderwerpen die direct en indirect te maken hebben met de werkzaamheden van het KLC personeel. De cabineleden in de Groepscommissie worden door cabinepersoneel gekozen. De VNC-leden van de GC worden door de VNC kandidaat gesteld voor de verkiezingen die eens per drie jaar plaats vinden.

Overleg
Vier dagen per maand hebben we een Grocodag, tijdens deze dagen nemen wij o.a. deel aan overleggen, Zo is er maandelijks overleg met de Divisie managers; hier wordt onder andere gesproken over ziekteverzuim, werkdruk en allerlei verschillende zaken die spelen op de werkvloer. Tevens is er éénmaal per maand een overleg met de Managing Director en hoofd PZ, waarin alle zaken worden besproken die spelen binnen KLM Cityhopper.
Ook is er maandelijks overleg met de diverse vakbonden om op een bevredigende manier invulling te geven aan onze, vanuit deze bonden, gedelegeerde taken zoals hotels, crewcatering, daggeld en roosters.

Binnen de GC nemen we dan ook deel aan verschillende commissies zoals; Pairings/roosters, Hodaco, uniform en catering.
Vanuit de wet op de ondernemingsraden hebben we een aantal rechten zoals bijv. instemmings- en adviesrecht. Dit betekent dat wij betrokken worden bij belangrijke besluiten, tevens worden wij ook nauw betrokken bij een eventuele organisatiewijziging alsmede grote investeringen, maar ook bijvoorbeeld inspraak bij benoeming voor de invulling van bepaalde leidinggevende functies.

GrocoNieuws
Maandelijks geven wij het Groconieuws uit. Hierin worden de lopende zaken beschreven zodat iedereen op de hoogte kan blijven van wat er speelt binnen het bedrijf. We zijn er dus vooral om jullie belangen te behartigen. Om dit te kunnen doen hebben we jullie input nodig.

Met alle vragen, ideeën, onduidelijkheden, klachten en op- of aanmerkingen kunnen jullie ons bereiken op het volgend emailadres: cabine.gc51@gmail.com

Wij zullen ons best doen om de vragen die collega's aan ons gesteld hebben via mail of telefoon te beantwoorden, Tevens kunnen jullie ons vinden op myklc.org onder communities - GC51

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA