Ondernemingsraad

Vertegenwoordiging  
In de easyJet ondernemingsraad is de VNC vertegenwoordigd door Patrick la Lau en Thomas Blom. Onze vereniging is geen landelijke maar een zogeheten categorale vereniging. Dat heeft als groot voordeel dat wij ons puur en alleen kunnen richten op belangen van cabinepersoneel. We hoeven niet in de spagaat bij eventuele tegenstrijdige zaken met andere divisies binnen het bedrijf. Wij staan pal achter cabine crew! Ook al zijn de vakbonden de kandidaatstellende partijen in de OR, toch heeft de OR een eigen autonome verantwoordelijkheid en bevoegdheid en opereert dan ook als zelfstandig orgaan. Afstemming met de achterban is wel van grote betekenis. De onderwerpen die in de OR worden besproken zijn vaak van algemene aard en hebben meestal indirect te maken met cabinezaken.

Overleg  
De OR-fractie van het cabinepersoneel komt regelmatig samen om de agenda te bespreken voor de autonome OR-vergadering. Hierin worden standpunten over de lopende agendapunten bepaald. De OR probeert om met tot een goed en weloverwogen oordeel te komen. Dat is best lastig, daarom is het belangrijk dat jouw vertegenwoordigers door zoveel mogelijk leden worden gesteund. Dat kan met een VNC lidmaatschap maar ook met input vanuit de praktijk.

Contact
Input en/of vragen voor de OR-fractie van easyJet graag mailen naar: or-nl@easyjet.com

Belangen-behartiging

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA