1.1.2.
De verwerking van gegevens van oud-leden en oud-personeel heeft ten doel:
a.
het onderhouden van contacten met oud-leden en oud-personeel (artikel 6 lid 1a AVG);
b.
het verzenden van informatie aan oud-leden en oud-personeel (artikel 6 lid 1a AVG);
c.
het verwerken van de aanmeldingen van oud-leden en oud-personeel voor mede voor hen
       georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten (artikel 6 lid 1a AVG);
d.
het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in handen van
       derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer (artikel 6 lid 1a AVG);
e.
het doen uitoefenen van accountantscontrole (artikel 6 lid 1c AVG).

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA