1.1.1.
De verwerking van persoonsgegevens van leden heeft ten doel:
a. het beoordelen en accepteren van (aspirant) leden, het aangaan en uitvoeren van de
    lidmaatschapsovereenkomst (artikel 6 lid 1b AVG);
b. het voeren van de ledenadministratie, waaronder het berekenen en innen van contributiegelden, donaties en
    bijdragen of vergoedingen voor activiteiten en/of diensten van de Vereniging (artikel 6 lid 1b AVG);
c. het verstrekken van inloggegevens voor het digitale verenigingsportaal (artikel 6 lid 1b AVG);
d. het informeren van leden over verenigingsaangelegenheden en -activiteiten, het verzenden van een
    nieuwsbrief en/of verenigingsblad of -magazine (artikel 6 lid 1b AVG);
e. het bekend maken van informatie over de Vereniging en de activiteiten van de Vereniging in het v
    verenigingsblad, op de website en sociale media (artikel 6 lid 1b en artikel 6 lid 1a AVG);
f.  het organiseren van (deelname aan) verenigingsactiviteiten die gelet op de doelstelling van de vereniging
    gebruikelijk zijn (artikel 6 lid 1b AVG);
g. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole (artikel 6 lid 1b en artikel 6 lid
    1c AVG);
h. beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de
    vereniging (artikel 6 lid 1f AVG);
i. de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving (artikel 6 lid 1c AVG).

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA